21 May 2009

Perakende Zirvesi - Yerel Zircirleri Buluşuyor

Perakende Zirvesinde konuk konuşmacı olarak katılıyorum. Yerel zincirler sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Büyük alışveriş merkezlerinin faaliyete geçmesi ile satış rakamlarında ciddi düşüşler yaşanıyor.

Marketing Management Institute (MMI) ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Türkiye'nin her tarafından gelen 1000 üzerinde izleyici katılıyor.

Konuşmam ilgi ile izleniyor, küçük işletmelere rekabette faydalı olabilecek ve büyük yatırımlar gerektirmeyecek projeler anlatıyorum. Tüketici ile olan yakınlık ve tanınırlık avantaj olarak kullanılarak etkin (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetim ve teknoloji ile birlikteliği üzerinde duruyorum.

"Sensiz Olmaz" teması ile kurgulanan buluşma olumlu izlenimlerle sona eriyor.