08 May 2009

Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi - Anadolu Üniversitesi Eskişehir

AKLIM FİKRİM MERKEZİ

Suat BAYSAN, Rabia ÖNER ANELTECH

suat.baysan@aneltech.com, rabia.oner@aneltech.com

ÖZET

Üniversite ve sanayi işbirliğiyle hayata geçen Aklım Fikrim Merkezi şirket ve bireylerin fikir, prototip ya da ürün haline gelmiş projelerini desteklemektedir. Sanayi desteği bulamamış projeleri, tezleri ve yeni ürünleri ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Böylece, toplumun her kesiminden insanın rahatça başvurabileceği bir platform oluşturulmuştur.

Aklım Fikrim Merkezi uluslararası teknolojik rekabet ortamında Türkiye’nin yer bulmasını amaçlarken, aynı zamanda tüm proje süreçlerinde sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirmeyi de görev bilmektedir. Bu yaklaşımla, geliştirilecek teknolojilerin çevreye ve doğal yaşama zarar vermemesi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanması değerlendirme ölçütlerinde belirleyici olacaktır.