05 March 2014

Yeğitek - Samsung Türkiye GM

Fatih projesi öğrenimi çabuklaştırmak, kolaylaştırmak, bilgiyi üretmek, paylaşmak, içeriği barındırmak üzerine kurgusu içerisinde heyecanla takip ediyoruz. Öğrenci terminallerinin teknik yetenekleri görüşmek üzere bir kez daha Yeğitek Genel Müdürünün Mustafa Koç kapısını aşındırıyoruz.

Samsung Note tablet ürettiği çok düşük seviyeli elektromanyetik dalgalar ile kalemine enerji sağlıyor. Pasif kalemin içinde pil bulunmamasına karşılık sezebilmiş olduğu dalgalar ile uzaktan kullanılabilir hale getiriliyor. Sıra dışı teknoloji sayesinde kalem aktif olarak işlemsel güç kazanıyor. Ekrana dokunma gereksinimi olmadan yeri algılanabiliyor. Ekran üzerinde hareketleri, basınç algılayıcısı sayesinde, el yazısını destekliyor, ince, kalın, rengarenk şekli ve yazılar kolaylıkla tamamlanıyor.

Yazılım desteği ile birlikte el yazısını kitap harflerine dönüştürme, yazıya resim/video yapıştırma özellikleri büsbütün cazibesini geliştiriyor, çalışmayı sanata dönüştürüyor.

Kalemin pasif kaynak kullanımı, kaybolma sorununa kesin çözüm oluyor. Fatih projesinin özlenen, seçkin yapısına kavuşması, teknoloji seçiminin kıymeti yerel katma değerin sorunsuz sağlanması ile özdeşleşiyor. Tasarım, üretim, saha yaklaşımına dayalı gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile teknik, ticari, idari konularda görüşlerimizi paylaştığımız Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz.