04 September 2014

IGF - Internet Governance Forum

IGF birçok ortak paydaşı olan uluslararası bir oluşum, kuruluş.

Amacı demokratik ve şeffaf bir şekilde İnternet kamu politikalarının tartışılmasını sağlamak.

Her yıl gerçekleşen etkinlik, 2014 yılı IGF 9. forumu olarak BTK daveti üzerine İstanbul'da yapılıyor.

Forumda başlıklar ise şu şekilde sıralanıyor.

1-Erişim Politikaları
2-İçerik Oluşturma
3-Yayılım ve Kullanım
4-İnternet Büyümenin ve Gelişmenin Motoru
5-İnternet Eko sisteminin Geleceği
6-Sayısal Güvencenin Geliştirilmesi
7-İnternet ve İnsan Hakları
8-Kritik İnternet Kaynakları
9-Yeni Sıkıntılar

Yukarıdaki konu başlıkları altında 100 den fazla oturumda uzman görüşleri sunuluyor. Seçici olarak katılıyorum, ilginç gelişmeleri izliyorum. BTK Başkanımız Dr. Tayfun Acarer ve İkinci Başkanımız Galip Zerey etkinlikte önemli destek sağlıyorlar