15 October 2016

Fikri Mülkiyet Hakları

IP 2016 Uluslararası fikri mülkiyet hakları ve Üniversiteler panelinde konuk konuşmacı olarak teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeleri tartıştık. Panelde bulunan değerli hocalarımız Tuna Tuğcu, Mustafa Ergen, İsmail Hakkı Polat ve Ali Özgür Yılmaz bilimsel boyutu ile konunun ayrıntılarına değindiler.

Etkinlik sunumum yaşamış olduğumuz iletişim altyapı geliştirme çalışmalarından söz etmek oldu. Özellikle 5G ile birlikte elde edilecek kazanımlardan en yüksek seviyede katılımcı olabilmenin koşullarını gündeme getirmeye çalıştım.

Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Koç ve ODTU ile ortak düzenlenen etkinliğe WIPO ve diğer yurt kuruluşların uzmanları katıldı.