15 March 2017

Sanayi Dönüşüm 4.0 ve Nesnelerin İnterneti

İzmit Rotary kulübü davetlisi olarak katıldığım resmi toplantıda Sanayi Dönüşümü 4.0 mimarisini konuştuk.

Nesneler ile iletişim temelli teknolojilerin evrimi robotik uygulamalar ve yapay zekaya doğru ilerleyen yolda karşımıza çıkacak sıkıntılar tartışıldı. Bağlantılı nesnelerin birbirleri ile iletişim içinde olmaları neticesinde sürü yönetiminin önem ve anlamına değinildi. Nesnelerin elektronik devre algılayıcılarından ibaret olmadığı, yakın zamanda kimyasal ve biyolojik ürünlerinde pazarda konumlanacağını değerlendirdik.

Nesnelerin enerji kaynakları ile sonsuz bağlantılı kalabilmelerinin ve yönetilebilmelerinin ancak çok karmaşık akıllı ve öğrenen sistemler ile mümkün olabileceği gerçeğini izleyicilerle paylaştım.

Katılımcıların büyük bir ilgi ve alaka ile izleyerek oldukça yoğun soruların alındığı toplantı için İzmit Rotary Kulübe çok teşekkür ediyorum.