07 July 2017

TTGV - Sanayide Sayısal Dönüşüm 4.0

Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı sayısal dönüşüm projesinde Türkiye hedefleri, stratejilerinin çalışmalar sonucunda belgelenmesi  çalışmaları başlatıldı.

TTGV süreç içinde Sayısal Dönüşümün eğitim boyutunun irdelenmesi, değerlendirilmesi ve önerilerin ortaya konması konularında görevlendirildi.

Konunun Komisyon başkanlığının üstlenerek geniş katılımlı çalıştaylar ile İstanbul ve Ankara olmak üzere önemseyerek fikirler öneriler derlenmeye başladı.

Bütün fikirlerden faydalanılarak, ortak akıl başlığı altında yoğun katılımlar sonrasında Bilkent TTGV Kıvılcım Merkezinde temel belgenin tamamlanmasına yönelik toplantılar bitirildi. Eğitim dönüşümü konulu sorumluluğumuz son aşamasında belgenin yazımı bekletilmeden başlatıldı.

Dokümanın araştırma içeriği ile birlikte öneriler çerçevesinin tamamlanması ile birlikte Bakanlığımıza sunulmasi gerçekleştirildi. Görevi mükemmel bitirmenin gururu ve onuru ile projede yer alan tüm katılımcılara teşekkürlerimiz sunuyoruz.