20 June 2018

P&G - İş Ortakları Sayısal Dönüşüm

P&G İş Ortakları, iki gün boyunca Sayısal Dönüşüm sistemi, tanıtım ve eğitimi. Sonrasında projelerin seçimi, değerlendirilmesi süreçlerini belirginleştirerek uygulamalı olarak proje sunumlarını katılımcılardan dinledik.

Sayısal Dönüşüm Eğitimi ve Çalıştayı  3 Temel katmak olarak kurgulandı.

Birinci Bölümünde Teknolojide yaşanmakta olan baş döndürücü gelişme, tüketici eğilimleri, örnek vaka çalışmaları eğitmenlerimiz tarafından anlatım ve sunum olarak gerçekleştirildi. Gelecek öngörüsü başlığı altında telekom dünyasının çok yakın zamanda yeniden şekillenecek mimari yapısını kavramak üzere bilgi paylaşımı yapıldı. Sanki bitki örtüsü biçiminin tamamen yenileceği sınırsız ortamların peşinden sürüklenmeye benzeyecek olan 5G üzerinde ısrarla duruldu.

İkinci Bölümde Sayısal Dönüşüm rüzgarının etkisi altına kurumsal yapılanma, pazar, işletmeler, teknoloji temelinde kıyaslama yapılarak hangi boşlukların nasıl doldurulabileceği tartışıldı. Sayısal proje seçiminin kaynak planlaması, önceliklendirilmesi, özellikle müşteri iş planına katma değeri nasıl hesaplanabilir yordamı anlatıldı.

Üçüncü Bölümde Sayısal projeler belirlendi, değerlendirildi, matrikse yerleştirildi. eğitime katılan şirketler projelerini 15 dakikalık zaman diliminde sundular. Cevap aradığımız sorular, müşterinin önceliği, şirketinize sağladığı katma değer, karmaşıklık, hazırlık durumu, uçtan uca hangi süreçlere dokunduğu, olarak belirlendi.

P&G ve İş Ortaklarına, #Eventusta etkinlik organizasyonuna ve eğitmenlerimiz Kenan Şinasi, Ergi Şener, Erim Yağcı'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Hassasiyetle gerçekleştirilen proje seçim ve sunumları sonucunda sayısal gündem oluşturuldu. Eğitimi başlangıç olarak kavramak ve sunulan projeleri yaşama geçirmek üzere yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum.