16 December 2019

BThaber - "Quantum Mechanics"


2020 yılı Bilişim Zirvesi hazırlıkları daha şimdiden başladı. Önümüzdeki yıl için belirlenen "Quantum Journey" teması başlığı ışığında konuyu konuşmak üzere BThaber yöneticileri ile araya geldik.

İletişim teknolojilerinde günümüzde yaşanmakta olan yolun sonu renkli ve çekici güzelliği ile karşımızda. 5G için belirlenen elektromanyetik dalga frekansları 70 GHz bandına ulaşmış durumda, 6G için bir kademe daha yükselecek yer olabilir ancak daha da ötesinde artık dalgaları ışık olarak görme seviyesine erişiyoruz. Bilgi işlem kapasitesi olarak değerlendirdiğimiz yolun sonu ise 7nm (10E-9) (10^-9), küçük bir hacme 4 Milyar transistör sığdırabilmek ve hala yetersiz olan işlemci kapasitesini çoklu çekirdek kullanarak geliştirmek.

Hal böyle olunca 1920 li yıllarda keşfedilen ve günümüze kadar izi sürülen Kuantum Mekaniğinin hayata geçmesinin önü açılmış oluyor. Maddenin enerjiye dönüşme katmanlarının kuantum alanlar olarak tanımlanması ile elektronların bir olasılık dalgası teorisinde hareketle kuantum bilgisayarlar mevcut sistemlerin, tahminde zorlanacağımız kadar daha yüksek seviyede işlem gerçekleştiriyor olacakları. qubit diye tanımlanan tek elektron gözlemlendiği anda gerçeğe dönüşmesi (1/0). Dolayısıyla geleneksel sıralı yazılım dilleri geçerliliğini yitirmiş olacak ve olasılık teorisi temelli yeni bir dil geliştiriliyor, ancak henüz içeriği açıklanmıyor. Kuantum bilgisayar donanımı için tasarlanan farklı sistemlerin ortak özelliği ise mutlak sıfır (-273) derecesine kadar soğutulmaları. Fiziğin, matematiğin, mühendisliğin, buluşçuluğun neticesinde yeni Nobel ödülleri çıkacak gibi görünüyor.

2020 yılının Bilişim Zirvesini daha şimdiden merak ediyorum, BTHaber beni davet edip dinledikleri ve zihin açıcı soruları için çok teşekkür ediyorum.