10 October 2020

ICTMedia - Oyun Pazar ve Dinamikleri

ICT Media Ekim 2020

Oyun Pazarı ve Dinamikleri.

Küresel Eğlence ve Mecra Pazarı (E&M) (Entertainment & Media) saygıdeğer konumunu uzun zamandır sürdürmekte, toplam Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) içindeki payı da % 2 sürekli artış eğilimi göstermektedir. Analistler, Yıllık Bileşik Büyüme Oranının (YBBO-CAGR) % 4.5 seviyesinde devam edeceğinde hem fikirler. Pazarın dilimlerini irdeleyecek olursak bileşenleri üzerinde daha sağlıklı görüşler dile getirebiliriz.

1-Televizyon
2-Film ve Eğlence
3-Radyo
4-Müzik
5-Animasyon ve Görsel Etkiler (VFX)
6-Oyun
7-Canlı Yayın ve Eğlence
8-Basılı Mecra
9-Ev Dışı Reklam (OOH)
10-İnternet Reklam

Kolaylıkla değerlendirildiğinde, dilimlerden ısrarla zirveye yerleşen % 40 payı ile internet reklam pazarı olmuştur. Oyun pazarı ise ikincilikle yetinmeyerek icat edildiği tarihten itibaren tutarlı yaklaşımı ve gelişmesi ile E&M sanayisinin en hızlı büyüme gösteren dilimi olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Oyun diliminde yaşanan yenilikçilik ve ileri teknoloji hareketi yeni ürünlerin müşteriler ile buluşmasını kolaylaştırmış, cazip hale getirmiştir.

Gelişmelerin platformlar ile birlikte yeni pazar yaklaşımlarına evrilmesi neticesinde kullanıcı sayısında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Akıllı telefonların ekran özellikleri ve uygun maliyetleri, asıl tüketim ortamının mobil ortama kayması, oyunların yaygınlaşmasını sağlamıştır. Toplam oyun pazarı analist tahminleri doğrultusunda 100 Milyar $ seviyesine erişmiştir. Oyun yazılım pazarının büyümesini değerlendirirken ana akım konsol ve kişisel bilgisayar parçalarının hala en saygın payı aldığını da hatırlatmak isterim. Mobil ortamdan tüketimin 38 Milyar $ seviyesinde ve % 70 pazar payına sahip olması da şaşırtıcı gelmemektedir.

Gelişen donanım ve yazılım teknolojilerinin oyun pazarında etkinliği tartışılamaz olmakla birlikte pazarın itici gücü içerik ve oyun platformları doğrultusundadır. Pazarda etkin çözüm ve beğeni sunabilmenin ön şartı ürünlerin çoklu oyuncu ile çevrim içi olmasına dayanmaktadır (MMO) (Massively Multiplayer Online). Pazar haritalarında oyun tasarımı firmalarının yazılım satışı çekiciliği internet erişim atılımı sonucu bulut üzerinden (XAAS) İşletme Modelini gündeme taşımıştır. Oyun indirmek veya lisanslamak artık geçmişte kalacak gibi duruyor. Öte yandan COVID 19 etkisinin pazarda olumsuz durgunluğa ve daralmaya sebep olmadığı belirtilmektedir.

Küresel oyun pazarı yürüyüşü bırakmış, koşmaya başlamıştır. Şekil değiştirerek eğlencenin yanı sıra öğretiyi ve ağ birlikteliğini de (Networking) keşfetmiştir. Tüketicilerin çeşitliliğini kucaklamak üzere kurgulanan sistemin, devinimin, dinamiklerin üstesinden gelmek için farklı adımlar atacağı şüphesizdir. Yazılım geliştirme sanatı, yetişmiş insan kaynağı kapasite ihtiyacının durulaştırılması taşan bir dereye bent yapmak gibi düşünülebilir. Yükselen debiyi doğru yönetmek teknik becerileri ince yetenekler ile sarmalamaktan geçmektedir. İçeriğin cazibesini ve çekiciliğini dert etmek, çalışanların karışımını yapılandırmak ve tasarlamak zorunluluk olmuştur. Bilim, teknoloji ve etkisi tartışmasız sanat ile iç içe doyumsuz hikâyeler kurgulamak oyun oynamanın lezzetinin büyülenerek yaşanmasını sağlayacaktır.

Ülke ve coğrafya olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yüzyıllardır bu bereketli topraklarda yoğrulan kültürlerin iklimi içinde daha nice öyküler sessizce gün yüzüne çıkmayı beklemektedir. Kovalamaca değil sakince bucak, mezra yolculuğu yaparak, masal örtülerini aralayarak dinlemek, oyunlaştırmak… Bacası tütmeyen sanayi ve küresel pazarlara ayak uydurmak için verilen çabaları ve kıran kırana sürdürülen mücadeleyi takdirle karşılıyorum. Oyun sanayimiz damlacıktan öte bardaktan boşanırcasına yağıyor, asıl şimdi örnek olma, anahtar karışımı her boyutu ile paylaşma zamanı. Merakla ve özlemle bekliyorum.

Şairin söylediği gibi
 Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir

Fırsat penceresinden görüntüyü seyretme süreci sona erdi. Pencere açıldı kendi içine sığmayan firmalarımız tarihe geçecek değişimi yaşıyorlar. Küresel oyun pazarında top yekûn ülkesel yetkinliğe kavuşmak, cesaretlendirme ve ustalığı anlatma ile mümkün olacaktır.
İcrayı San’at Eyle