12 August 2021

Bekdata

Eğitim teknolojileri alanında uzun zamandır liderlik konumunu sürdüren Bekdata ve kurucusu Bekir Gül ile toplantı ve ziyaret.

Sektörümüzün yetkin iletişim platformları yöneticisi Sevgili Aykut Seyrek'le birlikte değişen ve dönüşen öğrenimle birlikte öğrenci odaklı sistemlerin önemini konuştuk. Salgın sürecinin hızlandırıcı etkisi altyapıyı kaçınılmaz hale getirmesi ancak asıl meselenin içerik sağlamak olduğuna değindik.

Bekdata donanım ve yazılım ürünleri üzerinden yenilikçi sınıfların tasarımı, ardından kurulumu uzmanlığını sağlamakla kalmıyor aynı zamanda okul temelli teknoloji mimarilerinin de kurgulanmasında öncülük ediyor. Eğitim amaçlı laboratuvarların kurulumu, Robotik kodlama, STEM çözümleriyle sayısal yerinde ve uzaktan eğitim alanında çözümlerini görme, inceleme toplantılarımız için çok teşekkür ediyoruz.