23 August 2021

ICTMedia - Hızlanan Yer Değiştirme

Hızlanan Yer Değiştirme, Dağıtık Mimari

Biraz fazla mı geriye doğru yolculuk olacak bilemiyorum. Öykümüz 1980’li yıllarda başlıyor. Elektromekanik sistemlerin terk edilmesi ve mekân anahtarlamalı yeni elektronik düzeneklerin tasarımı için heyecanla çalışmaya başlamıştık. Tüm devreler teknolojik olarak yeni gelişme gösteriyor ve enerji verimliliği yüksek CMOS “Complementary Metal Oxide Silicon” araştırmacılar tarafından yeni sıçrama basamağı olarak görülüyordu.

CMOS üstün bir gelişme olarak nitelendirilmesine karşılık geçiş hızlarında TTL “Transistor Transistor Logic” ile karşılaştırıldığında yavaş kalıyordu. Elbette FET “Field Effect Transistor” araştırmaları eksikliği süratle kapamış ve CMOS tasarım hâkimiyetiyle seçenek önceliği kazanarak, kullanımını yaygınlaştırmıştı.

Anımsamak gerekirse 2002li yıllara varıncaya kadar bulut konusunun gündeme gelmemesi ve mimarisinin belirlenememesi aslında ihtiyaçtan değil ağ yapısının sayısal evrimini tamamlayamamasından kaynaklanıyordu. Nasıl olur da, şimdi neredeyse son derece yalın gördüğümüz 9600 Baud modem ile veri karşılıklı iletilebilirdi. Gerçi veri miktarı da sınırlıydı ancak iletişim kalitesi dâhil sorunların çözümünde yeni kavramlar gerekiyordu.

Aynı tarihlerde iş dünyasının veri biriktirmek önce ses iletişimini sağlamak ihtiyacı neredeyse bir yaşam mücadelesine dönüşmüştü. İşletmeler kendi yerleşim birimlerinde, kendilerinin yöneteceği, çıktılarına sahip olacakları güvenilir sistemler kurmak üzere yarışıyorlardı. İşte ilk PABX “Private Automatic Branch Exchange” böyle bir gereksinimin fark edilmesi fikrinden doğmuştur. İlk analog mekân anahtarlamalı Spacenet ve ardından dijital zaman anahtarlamalı Diginet, Netaş yerel ürünleri araştırma geliştirme kabiliyetimiz neticesinde iş dünyasının vazgeçilmez verimlilik aracı olarak pazarda yerini almıştır. Samimiyetle ifade etmem gerekirse, Türk firmalarının yeni teknoloji uygulamaları küresel rakiplerine göre daha önce gerçekleşmiştir. Bu nedenledir ki ülkemizde kısa zamanda 1 milyon PABX kullanıcısına erişilmiştir Netaş’ın ihracatı da rekor seviyeye ulaşmıştır (1993).

Bulut üzerinde verilerin saklanmasını, analizini, depolama amaçlı kullanımını bellek teknolojinin gelişmesine ve mikroişlemci gücünün inanılmaz artışına bağlayabiliriz. Gerçek zamanlı anlık bulut temelli sayısal anahtarlama sistemlerin yer değiştirmesinin engellerini kaldırmıştır. Canlı, gerçek zamanlı iletişim işletmelerin kritik süreçlerin veri merkezlerine kaydırılması, güvenilirlik “Reliability”, güvenlik “Security”, süreklilik “Availability” ve mahremiyet “Privacy” anlayışının birlikte tanımlanması ve çözülmesi ile mümkün olmuştur. Pazar konumlanması beklenenin üzerinde gelişen her şeyin servis olarak kurgulandığı “XaaS” öngörüsü yaşamımızın doğasında var olmaya ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye ısrarla devam edecektir.

Ses, veri ve görüntünün birlikte IP “Internet Protocol” dünyasına göçünü günümüzde rahatlıkla kabulleniyoruz. Uygulamaya, içeriğe uzaktan erişebiliyor, kaynakları eş zamanlı paylaşabiliyoruz. Zamanında böyle bir isteği düşünmeyi ve hayal etmeyi bile içimize sindirmekte zorlanırdık. Veri merkezlerinin, yeniliklerin tetikleyicisi olarak alınan bütün hizmetlerin dış kaynak kullanımına imkân vermesi sunucu yerleşik PABX terk edildi. Bulut Bilişim, yasal düzenlemeleriyle birlikte kurumsal ve kişisel verilerin tamamının saklanması ve güvenlikle ulaşımı sayesinde vazgeçilmez olmuştur. Çağdaş veri merkezlerinin donanımı da servis olarak temin etmeleriyle esnek HaaS, “Hardware as a Service” buluta aktarımının önünde hiçbir engelin kalmadığının bildiricisidir.

Yukarıda sıraladığım gerçek uğraşlar beğeni ile hatırlanıyor. Cevabını aradığım soru, yerleşke temelli yapısal sistemler donanım, yazılım araştırma geliştirme yetkinliklerimizi nasıl oldu da toz, duman, sis, içinde buluta taşıyamadığımızdır. Şimdiden merkezi bulut mimarisinde karış karış elde edilen tırmanışın yerini daha ağ temelli dağıtık, uçlarda da işlem yapabilecek yeni yapıyı duyumsuyoruz. Dönüşümün biçimleneceği, merkezi yaklaşımın sınırlarının genişleyeceği ortamlar yakın zamanda yüzünü gösterecektir. Dalgalar üzerinde sörf ve kısa süreli beğeni ötesinde suyun derinliklerine dalmanın uzun soluklu planlama ile yarışmanın alışkanlığını benimsemeliyiz.

İklim yeniden şekilleniyor. Tan yeri ağarmadan hareket ederek öne geçmeyi geçmiş deneyimlerimiz ve etkin hünerlerimizle başarabiliriz.

İcrayı San’at Eyle