03 February 2022

TTGV - Stratejik Çalışma Komisyonu - IK

Küresel değişim hareketi ivmelenmesini sürdürürken, uzmanlar nasıl daha etkili ve verimli öğrenebiliriz konusuna çözümler üretmenin peşindeler.

Salgın süreci, gerçek ortamlarda buluşamasak da yaşantımızı sürdürebilmenin, farklı seçeneklerin olabileceğinin farkına varmamızı sağladı. Yenilikçi sistemlerin uygulamaya kolayca alınmasıyla birlikte iş, eğlence, öğrenme, üretme ve araştırma kabiliyetlerimiz duraksamadan gelişti. Sanal ortamların gizemini çabucak keşfettik. Sanal ve gerçek ortamlar birbirleriyle yer değiştirecek biçimde konumlanmış gibi algılansa da seyrin uzun dönemde devamlılığı sorgulanacaktır.

Zamanla sanal ortamların verimlilik açısından bir seçenek olarak vazgeçilmez olacağı daha anlaşılır olacaktır. Amacın yenilikleri öğrenmek ve tasarlamak olduğundan bahsedersek, yüz yüze birliktelikler kaçınılmaz önceliğini ve devamlılığını sürdürecektir. Çağdaşlık kurgusunun temeli, her iki ortamın karışımının dengeli kullanılmasıyla yeniden şekillenecektir.

Dolayısıyla salgın süreci boyunca geliştirmiş olduğumuz sayısal (İng. digital) yetenekleri dönüşümün anahtarı olarak yeni kapıların açılmasında kullanmalıyız. Sanal ortamların bilimsel araştırmaların hızını yavaşlattığı görüşünün aksine farklı öğrenme yöntemlerinin, hünerlerimizi geliştirici olduğu kabul görmektedir. Deneyimlerden öncelikli çıkarım, öğrenmeyi sadeleştirici ve yalınlaştırıcı etkenlerin belirlenmesi olacaktır.

Ele alınan konuların beraberinde çarpıcı olarak gündeme alınan husus, öğretmenin kavramsal tasarımının yeniden tanımlanmasıdır.

Sanal ortamlarda öğrenmenin artık geleneksel yaklaşımlar ile yetersiz kalacağı düşüncesiyle, öğrenci merkezli, paylaşımcı, akran öğrenmeyi özendirici, teknoloji kullanımını tetikleyici yöntem bilimler icat edilmeye başlanmıştır. Yaşanmakta olan süreci ilgiyle takip etmek, umursamak ve aldırmak gerekliliğinin bilincinde olmalıyız. Böylelikle değişimin anlaşılması ve analiz edilmesi neticesinde buluşlar yapabilir, yeni ürünler ve hizmetler geliştirebilir ve rekabetçiliğimizi arttırabiliriz.

STOK - IK Raporu - Teknolojik İnovasyon Bağlamında Eğitim ve Öğretimin Güncel Analizi