15 July 2022

Dört Mevsim

 Zamansız Sanal Mekânlar

Ürün yönetimi tanımının çeşitliliğinin farkındayım. Açıklamaların, konuşmaların, yazılan dokümanların konuya berraklık getirilebileceğini de düşünmüyorum. Geniş kapsamlı düşünme çerçevesinde, yeni bir fikrin ilk kez tartışılmaya başlanmasının tetikleyici olduğu gerçeğini kavramış durumdayız. Yeni fikirleri üretime geçirmekteki başarı, yenilikçilik ölçüm cetveli üzerinde bir işareti temsil etmektedir. Cetvel üzerindeki vurgunun sıfır noktasından uzaklığı yeni fikirlerin ürün değer zincirinde sağladığı verimliliği ifade etmektedir. Konu hakkında ayrıntılara daha sonraki sayılarımızda değineceğim.

Ürün yaşam eğrisi sorumluluğunu üstlenen yöneticinin dört mevsime benzeyen karmaşık bir matrisi idare etme zorluluğunu da gelin hep birlikte saygıyla karşılayalım.

Sonbahar:

Nasıl canlılar doğum sonrasında güzelim dünyamızın kucağına kavuşuyorsa, sonbaharda bitkiler de meyvelerini toprak ana ile buluşturup, yeni nesillerin yetişmesine imkân sağlıyorlar. Dolayısıyla yeni fikirlerin değerlendirilmesi, başlangıç ivmesinin verilmesi sürecini sonbahar olarak hayal ettim. Aslında sonbahar bir ayrılış değildi, bir başlangıçtı.

Kaynakları verimli kullanmanın sırrını keşfetmenin ve denklemini yazmanın sadece matematik olmadığını biliyoruz. Yeni fikirlerin öncelikle ve kolaylıkla olumsuz görüşlerle karşılaşmasını da yadırgamıyorum. Çabucak karar vermemeliyiz. Yeni fikre bir şans tanımalıyız. Süratle analiz yaparak belki de muhteşem bir ürüne dönüşecek düşüncenin yok olmamasını sağlamalıyız.

Düşünmeye başlandığı ilk andan itibaren her fırsat finansal olarak nakit eritmeye başlamaktadır. Değerlendirme aşamasında pazar ihtiyacının araştırılması önemli bir aşamadır. Pazarda tutunacak, karlılık ve nakit yaratacak aşamaların planlanması için ön kaynak tahsisi işte bu amaç doğrultusunda yapılandırılmalıdır. Sonbahar tasarımın tamamlanması, doğrulanması ve satış sürecinin başlangıcı olarak düşünülebilir. Eksi nakit akışının maksimum olacağı çizgiyi öngörmek kaynakların hangi projelere ayrılacağı sorusunun cevabı olacaktır.

Ürün yaşam mevsimlerinin görülebildiği grafikte, aşamalar eşit aralıklarla çizilmiştir. Elbette gerçek yaşamda durum farklı olacaktır. “T1” zamanının uzunluğu veya kısalığı ürün/pazar buluşmasının kritik unsurudur. Sorumluluğun “T1” süresini hızlıca geçebilmek, süreçleri ve proje yönetimini çevik sistemlerle desteklemek rekabetçiliğin ön koşuludur. Doğru tanımlama, planlama ve yönetim, dip noktası için doğru hesaplama kıt kaynakların yanlış erimesini önleyecektir.

Küresel pazarda yaşanan başarısızlıkların temel sebeplerinden bir tanesinin “T1” sürecinin yeterince analiz edilmemesine bağlanmaktadır. Yanlış seçim ve karar aşağı gidişin eğimini arttırmakta ve neticede belki de mükemmel bir fikir ciddi boyutta nakit yakmış olarak projeden vazgeçilmektedir. Ürün yöneticilerinin zamanı verimli değerlendirerek gerekli çalışmayı masaya koymaları ise tam tersine yenilikçi çözümlerin müşterilerin beğenisi ile sonuçlanmasını sağlayacaktır. Netice olarak “T1” bir denge sistemidir. Bir taraftan pazarda fırsatı kaçırmayacak kadar hızlı, diğer taraftan eksi nakit akışını aşmayacak kadar dikkatle hazırlanmalıdır.

Ürün yönetiminin sağlığı aritmetik çıktılar ve sanatsal yaklaşımlar bütünlüğünde ele alınmalıdır. Bir sonraki ay ürünün “T2” en zorlu aşamasının kış mevsiminin farklı yönetilmesine değineceğim. Esen kalın.

İcrayı San’at Eyle