03 September 2022

Çıpa - ICT Media

Kıymetli okuyucular, geçtiğimiz ay yeni proje fikirlerinin somut ürünlere dönüşmesinin zorluklarından bahsetmiştik.

Yenilikçi düşüncelerin bir ağacın meyvelerinin toprak ana ile buluşmasına ve başlangıcın aslında sonbahar olduğuna değinmiştik.

Açıkçası güçlük ve çekince, açılan zarflardan çıkan fikirlerin azlığı değildi. Tam tersine, alınacak kararlar ve seçimler kaynakların doğru tahsis edilmesindeki etkisinin öngörülmesidir.

Bütün boyutları ile ele alınması gereken ayıklama sürecini, yeterince ciddiye aldığımızı söylemekten uzak olduğumuzu düşünüyorum. Karar verici yöneticilerin şartlandırılmış davranışlarından kurtulmaları gerekliliği işte bu noktada fark yaratacaktır.

Kolay değil, yılların süzülmüş deneyimine karşı, cesaretle kararlara yeni biçim verebilmek… Anlatılan ilk bilgiye sarılmak, hak ettiği değerden fazlasını vermek ve takılmayı çıpa olarak tanımlayabiliriz.

Çıpa kelimesinin TDK sözlüğündeki açıklaması şu şekildedir;

“Gemilerin, dalgalara, akıntılara, kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, ucu çengelli ağır demir araç, çipo, demir.”

“Döviz kurlarını belirlemek için esas alınan ölçü.”

Denizcilikte sağlama bağlamanın, sabitlemenin, gelişigüzel akıntıya kapılmanın engellenmesinin tartışmasız önemli gereci... Öte yandan konu karar vermeye gelince atılmış çıpalar, çeşitliliği ve olasılıkları değerlendirmeden hızlı ve çabuk yol almaya sebep olacaktır. Karar alamamanın sancısının ve kıvranmanın doğal görülmesi gerekir. Hiçbir fikrin yok sayılmaması ve dışarıda kalmaması filizlenecek yeni bir ağacı ortaya çıkarabilecektir.

Hepimizin iş yaşantısında geçmiş başarılarımızın olduğu kuşkusuzdur. Yeni bir ürünün planlama aşamasında, çıpalar tarihsel döngü içinde eski sayılara odaklanmamıza neden olacaktır. Aslında sayılar ötesinde düşünmek geçmişte yaşanan bütünsel resmi görmek yetimizden vazgeçmemeliyiz. “Geleceği öngörmek biraz da çıpalardan kurtulmamızla doğru orantılıdır” dediğimizde yerinde bir cümle kurmuş oluruz.

Çıpalar, kapsayıcılık anlamında, duyulan her sözcüğün, izlenimin ön filtresi olmamalıdır. Hareket kabiliyetimizin sınırlandırılmaması her fikrin hoşnut tutulacağı anlamına gelmemektedir. Belirsizliklerin giderilmesi bir olasılık hesabına dayanmalıdır. Yeniliklerden faydalanmak, kendi çıpalarımızın farkına varmamızda bize yardımcı olacaktır.  Gözümüzü hedeften ayırmamalıyız. Çünkü hedef sabit, hareketsiz değildir. Dolayısıyla kendi güzergâhımızı haritalandırırken hedefin varış anında bulunacağı farklı yerin de ayarlamasını yapmak zorundayız.

Çıpaları yok saymak yerine onlardan haberdar olmak önemlidir. Ayrıca iletilen bilgilerin de sağlayıcısının kendi çıpaları olduğunu hiç unutmamalıyız. Sizin de iyi bir dinleyici olmanız, kendinizi kaptırmadan kısa ve öz açıklamalarla karşı tarafı yönlendirmeniz gereklidir. Aksi takdirde duymak istedikleriniz size geri bildirim olarak aktarılacaktır. Oysaki siz ileri bildirimlere özen göstermeli ve peşinden koşmalısınız. Açık ve şeffaf tartışma zemininin oluşturulması, çıpalardan vazgeçme sorumluluğu liderlik erdemidir.

Yetinme noktasının zamanına karar vermek… Üzerine düşenin fazlasıyla karşılanması iğne ile kuyu kazmak kesinlikle değildir. Karmaşıklığın, değişimin üstesinden gelmek, yenilikçi hevesleri yeşertmek ticari başarıyı kalıcı kılacaktır. Fikir sahiplerinin saygı ile anılması ve yeniliklerin değerlendirilmesi özgüven kazanılmasında çarpan etkisi yaratacaktır.

Savuşturmayalım, cüret edelim. Çakılı kalmayalım, tutsak olmayalım. Çıpalardan kurtulalım. Şaşkınlık uyandıracak yeniliklerin izini sürelim.

İcrayı San’at Eyle.