26 September 2023

Teknolojinin Işığında - Gölgesinde Sanayi

Kocaeli Sanayi Odası KSO ve Gebze Rotary Kulüplerinin ortaklaşa düzenledikleri etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılmanın onuru yaşıyorum.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul'a ve Gebze Rotary Kulübü Başkanı Fethi Olut'a böylesine ilgili ve geniş katılımlı bir toplantı için çok teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın merak ettikleri konuları, soruları ile açıklığa kavuşturmak istemeleri anlatımın zenginleşmesini sağlıyor.

Teknolojinin akıl almayacak seviyede gelişmesi aynı zamanda bulanıklaşması, uygulama arzusu kadar kuşkuyu da beraberinde sorguluyor. Amacımız belirsizlikleri berraklaştırmaya çalışmak ve farkındalığı arttırmak. Küresel yönetsel kavramların değişiminin pazarda yaşanmakta olan müşteri ihtiyaçlarının dilimlenmesi olarak tanımlıyoruz. Çeşitliliği önemsemenin ve gelecek öngörüsü yapabilmenin kıymetini anlamaya çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerin renklenmesi ile birlikte üretimin eş zamanlı çıktı sağlamasının zorluğunu aşabilecek araçları gündeme taşıyoruz.

Dolayısıyla karar mekanizmalarını destekleyecek ve hedeflerin belirlenmesinde hemen yanı başımızda bulunacak üretici yapay zeka (genAI) tanımı ile devam ediyoruz konuşmaya. Bilgiye erişen, araştıran, derleyen, derin öğrenen yapay zekanın elde etmiş olduğu sonuçları nasıl sergilediğinin sistemini tartışıyoruz. Sahnelenen çözüm neticelerinin belge, sunum, görsel, 3 boyutlu baslı olarak ortaya çıkması ise kafaları karıştırıyor.

Teknolojiden kopmamanın, sezgileri yorumlamakta arkadaşça bilgi edinmenin başarının anahtarı olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Veri miktarının inanılmaz rekorlara koştuğu çağımızda uzmanlığın verinin gücünü kullanmak olduğuna karar veriyoruz. Kullanılan bilginin saflaştırılması ayrıcalığı elde etmenin, verimliliğe katkısını değerlendiriyoruz.

Zaman yitirmeden "Meteverse" ve "GenAI" öğrenim çabalarına hız vermenin yeterince kaynak ayırmanın zorunluluğu sonuç olarak ortaya çıkıyor. Sert ve kırılgan bir zeminde yürümenin verdiği ürküntü yerine tutumumuzu değiştirmek ve dolayısıyla çağdaş teknolojiyi özümsemek mecburiyetindeyiz.

Etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenleri ve katılımcıları kutluyor ve teşekkür ediyorum.