08 January 2024

2024 Beklentiler

2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılını coşku ve heyecanla kutladığımız, belleklerimizden silinmeyecek anılarla tamamladığımız bir yıl olarak tarih sayfalarında yerini alacak.

Küresel yolculuğun inişli, çıkışlı hareketliliği, değişimin ve dönüşümün sıcak ve kuvvetli yaşanmasına sebep oldu. Öyle ki COVID19 salgınının izlerinin henüz tam olarak ortadan kalkmadığına tanık olmaya devam ediyoruz. Yeni alışkanlıklar edinmemiz zaman almıştı ve devamlılığı sürecek şekilde benimsenmişti. Şimdi ise geriye dönüp baktığımızda kendimizi sanki her şey eskisi gibi olacak kavramından da vazgeçmek zorunda hissediyoruz. Edindiğimiz davranış yeniliklerinden hangisinin kalıcı olacağına akan zaman içinde karar verilecektir. Gerçek ve Sanal ortamlarının birbirleri ile eş konumlu güncellenmesi neticesinde gelecek döngüsü de yeniden kurgulanacaktır.

Böylesine karmaşık bir dönemin adını ara ve geçiş mevsimi olarak tanımlamak doğru olacaktır. Ayrıca yıl boyunca çıkış ve inişlerin ivmesinin artışı ile birlikte tepeler daha yüksek, çukurlar daha derin noktalara ulaştılar. Resmi, bir sarkacın salınımı olarak yorumlarsak uçtan uca kat edilen mesafenin ve zamanın kısaldığını deneyimlediğimizi dillendirebiliriz. Dolayısıyla yönetişim yeteneklerimizin yeniden tasarımı gerekliliği neticesine de ihtiyaç olduğunu fark etmiş olduk. Belirsizlik içinde işletmelerini sisli ortamdan çıkarmaya çalışan yöneticilerin teknolojiyi daha etkin bir araç olarak kullanmanın sırrını keşfettiği de böylece gözlemlendi. Teknoloji buluşları ile birlikte çağdaş çevik yönetim felsefeleri de keşfedilmeye başlandı.

2024 yılında yukarıda bahsedilen sert koşulların yumuşamayacağı gerçeğini kabullenmek doğru olacaktır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri duyarlılıkla yaşanmakta olan kesinti ve kırılımlara çözüm üretmek üzere sorumluluğu üstlenmiş ve çareler ardı ardına kullanıma sunulmaya başlanmıştır. Bağlantılı olabilmenin cazibesi insanlık sınırını çoktan aşmıştır. 2024 yılı ve ötesinde nesnelerin sanal platformlarda ikizlerinin oluşturulması öncelik kazanacaktır. Sanal göç çoktan başlamış olmasına rağmen yerinde durmayan bir hızla devam edecektir. Sonuç olarak gözlem, izleme ve geçişlerin sıradan olduğu varlıkların tamamının gerçek ve sanal dünyada yer bulduğu yapı çalışmaya başlayacaktır. Bilişim uzmanları benzersin altyapının tanımının (web3) fikir aşaması düşüncesinin çoktan aşıldığını açıklamaktadırlar. İletişim mimarisi özünde bilgi üretimi ve paylaşım olan yeni desenine yakın zamanda kavuşacaktır.

Elbette varmaya çabaladığımız hedefin uzaklığı nedeniyle kendimizi soğuk duş etkisinden sarsılmış olarak görebiliriz. Ancak gelişim ve değişimin hayal gücümüzü aşan sorumluluk anlayışını çabucak yüklenmeliyiz. Rekabetçiliğimizin küresel eğilimler çerçevesinde eş zamanlı gelişmesi göstereceğimiz çabaya bağlıdır. Bilimsel ilerleyişin yaratmakta olduğu ve uygulamasının parça parça başladığı sistemin sağladığı imkânlardan dolu dolu yararlanmanın yolu elbette her seviyede öğrenmeden geçecektir.

2024 yılının yıldız ürününün Ürenken Yapay Zekâ (Generative - GenAI) olacağını bir çırpıda tahmin edebiliriz. GenAI çekiciliği diğer bütün yazılım uygulamalarını yönetebilme kabiliyeti sebebiyle bağışıklık yaratacaktır. Daha şimdiden kullanımının öğrenci topluluğu içinde yaygınlığının inanılmaz boyutlara eriştiği bilinmektedir. Görünüş GenAI sürüklenişine duyarsız kalmanın sonuçları ağır olabileceğidir. BIT pazarının parabolik yükseliş olasılığı 2024 yılının beklentileri sıralamasında önde gelmektedir. Aklımıza gelen bütün mesleklerin GenAI ve sonrasında Genel Yapay Zekâ (GeneralAI) gölgesinde kalacağı bilgiçlik taslamak kesinlikle değildir. Bilişim sektörünün öncü olarak nitelenen sistemlerinin tamamının farklı dokunuşlarla GenAI tarafından etkilenebileceği gerçeği gün yüzüne çıkmıştır. Örneğin, kodlama, siber güvenlik, metaverse, blok zincir, iletişim, verilerin korunması, IOT teknolojileri ve ticari daha birçok iş birimi çekim alanı yakınlığında yer almaktadır. GenAI önerileriyle iklim değişikliğinin sebep olabileceği yıkıcı süreç, yavaşlatılabilir ve hedeflere ulaşmak için somut uz görü oluşturulabilir.

Hatırlayınız bilişim diğer bütün iş alanlarını yatay kesen çözümler sağlamaktadır. Bilişim uzmanları farklı iş konularının başarı unsurları hakkında en üst kurumsal kurgudan başlamak üzere bilgi sahibidirler. Bu nedenle acilen hiçbir bilişim çözümünün aynı kalmayacağı ve üstü kapatılamayacağını anlamamız gerekmektedir. Köy görünmüştür, atılgan yol haritaları doğrultusunda yalın, gönülden ve vakit yitirmeden 2024 yılının yükselen eğilimleri içinde yer almalıyız.

Yeni yılda sizlere sağlık ve mutluluk diliyorum, esen kalın.

İcrayı San’at Eyle