21 March 2024

Akıllı Şehirler - Hareketlilik "Mobility"

Gelecek öngörüsü tutkusuyla düşünce üreten uzmanlar iki konuda hem fikir görünüyorlar.

Birincisi insan ve ürünlerin hareketliliğini ve akışkanlığını yeniden tasarlamak… İkincisi güvenilir çevre dostu çığır açıcı çözümlerle amaca ulaşmak…

İnsan, mal ve hizmetlerin hareketliliğinin, bugünden daha hızlı, güvenilir, iyileştirilmiş maliyet temelli ve daha temiz, gerçekleştirileceği kuşkusuzdur. Bütünsel yaklaşımla belirlenecek dokunuşlar eş zamanlı ve bağlantılı süreçlerin birlikte anlık uygulanmasıyla mümkün olabilecektir. Yeniden şekillenmekte olan hareketlilik sistemi, pürüzsüz ulaşım kabiliyeti neticesinde daha kişisel, kullanışlı, elverişli, erişilebilir ve kapsayıcı olarak tanımlanmaktadır. Aslında insan ve ürün yolculuğu akıllı şehir kavramsal yapısı doğrultusunda evrilmekte ve dönüşmektedir. Taze hareketlilik yöntemlerinin biçimlenmesini temiz enerji, akıllı malzemeler ve öncelikle paylaşım ekonomisi tetiklemektedir.

Bir noktadan başlayarak hedef noktasına ulaşımın arka planında görev yapan sayısal, otonom ve yaygın bağlantılı sistemlerin bulunması da şaşırtıcı değildir. Uzun zamandır faydalanılmakta olunan endüstriyel iş yapış süreçleri yerini yeni gelişmekte olan çağdaş işleyişlere bırakmaktadır.

Davranışlarımızı değiştirecek, daha verimli alışkanlıklar elde etmek için sayısal teknolojilerin kuvvetinden sonuna kadar yararlanmak zorundayız. Bu sebeple hareketlilik yolculuğu, iş bitirici, zaman kazandırıcı yeni deseniyle etkin bir düzenlilik olarak artarak fayda yaratmaya devam edecektir. Şehir içinde gün boyu devam eden hareketliliği anlamak, ölçeklendirmek, ileri bildirim sağlamak verimlilik kadar mutluluk kaynağı da olacaktır.

Görüntü kirliliği, gürültü kaynakları, ısrarla sürdürülen yeşil alan yok oluşu…

Hayallerimizi süsleyen kaliteli yaşam için hep birlikte çalışarak üzerimize düşeni yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bireysel sorumluluklarımızdan başlayarak aynı hedefe erişmek için ortak somut çaba ve gayret içinde olmalıyız. Sanat, spor, eğitim, iş, üretim, sağlık, eğlence amaçlı ihtiyaçlara kolayca ve sıkıntı çekmeden erişebilmenin sevincini deneyimlemeliyiz.

Şehirler şartların karmaşıklığının gölgesinde, yenilikçi fikir ve görüşlerin ekonomiyi sürüklediği cazibe merkezleri olma özelliğini de kavramsal nitelenmesinde taşımaktadır. Kuşakların ve çeşitliliğin iç içe yaşadığı ortamların akıllı sistemlerle donatılması topluluklarda alabildiğince ivme etkisi yaratacaktır. Farklılıklar çarpan etkisiyle döngüsel ekonominin ve hareketliliğin sürücüsü olacaktır. Şehirlerin akıllı teknolojileri bütünsel olarak planlamalarının ve uygulamalarının son derece isabetli sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı açıktır. Akıllı şehirlerin kısa dönem başarı için alınacak kararlarla topluma faydalı olabilmeleri mümkün değildir. Gelecek nesiller için düzgün planlama çerçevesinde kaynakların tüketilmesinin, yerine koyularak yok olmamasına dayalı görüşün kabulü, devamlılığı getirecektir.

Teknolojinin akıl almaz gelişmesi doğrultusunda akıllı şehir, sayısal ikizlerinin sanal ortamda gerçek ve canlı doğal ikiziyle eş zamanlı olarak işlevsel kabiliyete kavuşması belki zaman alacak. Sanal ortamda kendilerine yer bulacak varlıklar insanlarla sınırlı kalmayacaktır. Nesnelerin tamamının da aynı süreç içinde sanal dünyada kendilerine yer bulduklarını düşünün. İşte o zaman her noktasıyla konuşan, bilgi veren, iletişim içinde bulunan bir şehirden bahsetmek olasılık dâhilinde olacaktır. İşte o zaman elektrikli, bağlantılı otonom araçlar şehir içinde sıkıntısızca dolaşabilecektir. Böylece, anlık yönetsel yetenek her iki ortamda canlı olarak şehirlerin yeterince yönlendirilmesi sayesinde daha rahat bir seviyeye ulaşacaktır. Elbette devasa kentlerin ürettiği bilgilerden çıkarım yapabilmek kolay olmayacaktır. Hatta elde edilen veri kümelerinin yorumlanıp gelecek öngörüsü üretmek hiç de tahmin edildiği gibi basit değildir. Veri analizleri ve derlemesinde yardımımıza koşacak yapay zekâya ne kadar acil ihtiyacımız olduğu gerçeğini de görmeliyiz. Öneri, destek, fikir verebilmenin ötesinde uyarı ve dikkatimizi odaklamamıza tutamak olacak yapay zekâ… Elbette böylesine gelişmiş bir sistemin yan faydalarını da unutmamak gerekir. Siber saldırılar karşısında bertaraf edilecek etki gerçek ortama erişemeden yok edilebilecektir.

Görünen köy kılavuz istemez… Sadece şehirlerin akıllanmasına zihinsel gücümüzü verirsek yarı yolda kalma ihtimalimiz yüksek olacaktır. Kırsal alan, çevre, tarım gözümüzü kesinlikle üzerinden ayırmamamız gereken sahalardır.

Bugün kullanılmakta olan otistik bilişim teknolojileri yerini bir an önce bağlantılı uygulamalara terk etmek zorundadır. Çevrim içi senaryolarının test edilebildiği, canlı anlık tesirli kararların alınabildiği etkileşimli sayısal ikizler en yakın ve güvenilir yardımcılarımız olacaklardır… Yaşayan şehrin sanal ortamda bire bir aynısı… Hareketliliğin sorunsuz devam etmesine yol gösterici uzun ve kısa dönem çözümler…

Akıllı şehirlerin kanatları altında nefes alabilmek ve mutlulukla yaşayabilmek dileklerimle…

İcrayı San’at Eyle