10 Haziran 2011

Quantum - Manjit Kumar

Manjit Kumar kitabında Einstein ve Bohr arasında geçen tartışmayı ayrıntıları ile açıklıyor. Kuantum Mekaniğine olan hayranım Bohr'un atomun parçalara ayrılması teorisini Manchester Üniversitesinde başarması ve açıklamasıdır.

Einstein klasik fizik ile özel ve genel görecelik teorileri ile inanılmaz konulara açıklık getirmiştir. Ancak iş kuantum teorisine gelince oldukça zorlanmış ve önceleri yeni yaklaşımı kabul etmemiştir.

Ancak daha sonraları olasılık teorisini kabul ederek her iki teoriyi birleştirmek için çok uğraşmıştır ancak 1955 yılında hayatı kaybetmesi neticesinde her şeyin teorisi günümüze kadar tamamlanamamıştır.

Bu kitapta konular bütün açıklayıcılığı ile anlatılıyor, okumasını kolaylaştırıyor.