24 Ağustos 2016

Atom Altı Parçacıklar

Oldukça bilgili ve meraklı Samsung çalışanları ile parçacık fiziği yolculuğu yaptık.

Cern çalışmaları, atom altı parçacıkların sınıflandırılması ile etkileri konularını tartıştık.

Kuantum Mekaniğine giriş yaparak bir çok konuda Klasik Fizik ile olan farklılıklarını video ve görseller üzerinden deneyimledik.