05 Ekim 2016

İletişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri son 10 yıldır gelişmesini bağlantı temelli
olarak şekillendirmektedir. Bağlantının merkezi insan ve sanal ortamda
paylaşım olarak tarif edilmektedir. Böylece pazar ve sistemler
gelişmiş el cihazları ve bu cihazlar tarafından üretilen çoklu ortam içeriğini taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Bir diğer ihtiyaçta paylaşımın anlık olarak yapılabilmesi sonucunda ortaya çıkan genişbant gezgin sistemler teknolojileridir (4.5G). Sonuç olarak
ihtiyaçları karşılayabilecek teknolojik gelişmeler yazılım ve mikro
elektronik alanında inanılmaz karmaşıklık göstermiştir.

Önümüzdeki 10 yıl içinde ise çok faklı bir odaklanma bizi
beklemektedir. Artık paylaşımın merkezinde sadece insan değil nesneler
de yer alacaktır. Nesnelerin bağlantılı ve çevrim için olmaları
neticesinde birbirleri ile iletişim içinde olan milyarlarda nesnenin
ürettiği bilgilerin insanlık için nasıl bir faydaya dönüştürüleceği
yeni fikirleri destekleyecektir. Nesnelerin daha az veri üretmesi
ancak sayılarının çok büyük rakamlara ulaşması, yanı sıra insanların
ihtiyaçlarının gelişmiş (A/R) ve sanal gerçeklik (V/R) ile yapay zeka
(A/I) uygulamalarına kayması beraberinde aynı anda nesneler ile
insanlar için sistemlerin ve ağların birlikte eş zamanlı olarak
işlevsel olmasını gerektirecektir.

Sonuç olarak ağ mimarilerinin bulut temelli olması, üretilen veri için
analiz ve küçük veriyi araştırma bulma, uzaktan sistemlere teknoloji,
kapasite ve bant değişikliği yapabilme gibi bir çok yeni alan ciddi
çalışma isteyecektir. Şimdiden ülkelerde konu araştırılmakta, fikri
mülkiyet hakları ile Patent başvuruları yapılmaktadır. Bilişim
teknolojileri ihtiyaçlara cevap verebilmek için baş döndürücü ivme ile
gelişmesini sürdürecek ve çok kısa zaman içinde 5G gibi iletişim

ağları kurulum aşamasına gelecektir.