15 June 1998

Çalıştığımız Tüm Pazarlarda Lider Olacağız

Bilgi toplumuna geçişle birlikte, kullanıcı ihtiyaç ve isteklerinin de değiştiğini ifade eden Suat Baysan  kullanıcıların daha fazla bilgiye anında erişim, gezgin kullanım ile SES, veri ve görüntü birlikteliğini istediklerini vurguladı.

Şirketimizin bu amaca yönelik çözümleri hakkında da bilgi veren Suat Baysan bu ürünleri küresel pazar için tasarladığımızı ve değişime önderlik etmek için süreçlerimizi, yönetim biçimimizi ve altyapımızı sürekli yenilediğimizi söyledi.

Suat Baysan "sonuç olarak bu oluşumla birlikte pazar ihtiyacı hızla değişmektedir.  Mevcut ürünlerimizi yeni ihtiyaca göre yeniden tasarlayıp yeni ürünleri hızla pazara sunacağız.

Kaynaklarımızı etkin kullanarak süreçlerimizi yeniden tasarlayacağız. Çevik ve katma değer yaratan bir teknoloji gurubu ve çağdaş altyapıyla yeni teknoloji dünyasında hak ettiğimiz yeri alacağız" dedi.