05 September 2003

Cisco, Koç, Sabancı, Turkcell'den e-Dönüşüm

Cisco, Koç, Sabancı, Turkcell'den e-Dönüşüm

Cisco Systems tarafından geliştirilen ve “Orkestra Yönetimi” adı verilen iş modelinin anlatıldığı forumda, Sabancı Holding Bilgi ve Telekomünikasyon Daire Başkanı Çağatay Özdoğru, Koç Holding Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları Başkanı Mehmet Ali Berkman, Turkcell CEO’su Muzaffer Akpınar, Doğan Yayın Holding COO’su Yalçın Balcı, Cisco Başkan Yardımcısı Chris Dedicoat, Cisco Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan bu alandaki deneyimlerini paylaştılar.


Cisco Systems İnternet İş Çözümleri Bölge Direktörü Kaan Terzioğlu tarafından yönetilen forumda bir konuşma yapan Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Suat Baysan, Türkiye’de e-dönüşümün gerçekleşebilmesi için buna inanan liderler olması gerektiğini vurguladı. Baysan, geliştirdikleri modelin “CxO ikilemine”, yani yöneticinin bilgiyi kiminle, nerede, ne kadar ve nasıl paylaşacakları sorularına yanıt verdiğini anlattı.

Şirketlerin e-dönüşümde başarılı olmak için altı alanda strateji geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Suat Baysan, bu altı alanı şöyle özetledi: Müşteri hizmetleri, iş ortakları hizmetleri, bilgi sistemleri yönetimi, verimlilik ve etkinlik, e-kültür ve BT mimarisi.
“Türkiye’nin mevcut ağ altyapısının yüzde 80’ini kurduk”

Cisco Systems’ın finans, endüstri, eğitim, savunma sanayii, servis sağlayıcılar, KOBİ’ler ve e-devlet projeleri alanında verdiği hizmetleri anlatan Suat Baysan, Cisco’nun Türkiye’nin mevcut ağ altyapısının yüzde 80’ini kurduğunu belirtti. Cisco’nun bugüne kadar kamu, özel sektör ve iş ortaklarıyla gerçekleştirdikleri e-dönüşüm projelerini anlatan Suat Baysan, Türkiye için önümüzdeki dönemde özellikle üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanlarına yönelik eğitim ve e-devlet çalışmalarına ağırlık vereceklerine değindi. 

Türkiye’de bilgi çalışanının yetişmesi ve değerlendirilmesi ise Cisco’nun e-dönüşüm sürecinde en çok önem verdiği alan olarak belirlendi. Katma değerli teknolojilerin geliştirilmesi ve iş ortaklarıyla birlikte daha yaygın hale getirilmesi de Suat Baysan tarafından dile getirildi. 

2.1 milyar dolar değerinde yarar sağlandı
İnternet iş çözümlerinin dünya ve ülke ekonomilerinde nasıl verimlilik ve etkinlik artışına yol açtığını açıklayan Cisco Systems Başkan Yardımcısı Chris Dedicoat, sadece Cisco’nun internet iş çözümlerinden sağladığı yıllık yararın 2003 mali yılında 2.1 milyar düzeyine ulaştığını belirtti. Dedicoat bu verimlilik artışının, e-öğrenme, müşteri ilişkileri, işgücü optimizasyonu ve tedarik zinciri alanında hayata geçirilen internet uygulamalarından kaynaklandığını açıkladı.

“Orkestra Yönetimi” ile artan verimlilik 
Cisco Systems’in e-dönüşüm metodolojisini kullanarak “Orkestra Yönetimi'ni" uygulayan Türkiye’nin lider şirketlerinin yöneticileri ise yürüttükleri çalışmaları aktardılar. CxO’lar yaptıkları değerlendirmelerde, bu çalışmalar sonucunda şirketlerinde verimliliğin, etkinliğin ve karlılığın hızla arttığını ve bu çalışmaları tüm faaliyet alanlarına yaymak arzusunda olduklarını belirttiler. 

Koç Holding adına panele katılan Mehmet Ali Berkman yaptığı sunumda Koç Holding’de e-dönüşüm süreçlerinde özellikle insan kaynakları alanında elde ettikleri başarıları aktardı. 

Sabancı Holding’den Çağatay Özdoğru ise, Sabancı Grubu’nun yaptığı çalışmaları aktarırken, özellikle satın alma prosedürlerinde internet ağ tabanlı yapıdan faydalandıklarını örneklerle açıkladı. 

Turkcell adına bir konuşma yapan Muzaffer Akpınar ise, Türkiye’nin dev teknoloji şirketlerinden biri olarak Cisco ile yürüttükleri bu çalışmanın önemini vurguladı ve özellikle teknoloji çalışmalarında internet kullanımının zaman ve kaynak kullanımı açısından şirketlere yüksek kazanımlar sağladığını vurguladı. 

Doğan Holding COO’su Yalçın Balcı ise e-dönüşüm süreçlerinde anahtar kişinin karar verici tepe yöneticileri olduğunun altını çizerek, liderlerin zihniyet dönüşümünün e-dönüşüm sürecinin en kritik noktası olduğunu belirtti. 

Cisco Systems ve lider şirketlerin önündeki yeni hedef ise NVO (networked virtual organisation) olarak belirlendi. Şirketlerin tüm birimlerinin ve birlikte iş yaptıkları tüm diğer şirketlerin ağ tabanlı sanal ortamlarda birbirlerine eklemlenerek iş yaptıkları bu yeni model, önümüzdeki yılların en verimli iş modeli olarak benimseniyor. 

* CxO: CEO, CFO, CIO, COO’ların oluşturduğu tepe yöneticileri