20 November 2008

"Avrupa'da Pazar Kaybediyoruz" 20.11.2008

Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESID) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, Son İki Yıldır Üretim ve İhracatta Yavaşlama Sürecine Giren Elektronik Sektörünün Avrupa'da Ciddi Bir Pazar Kaybı ile Karşı Karşıya Bulunduğunu Belirterek “1 Milyar Dolar Civarında Bir İhracat Kaybı Oldu. 2009'da Bir Toparlanma Yaşayacağımızı Umut Ediyorum” Dedi.


Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Baysan, son iki yıldır üretim ve ihracatta yavaşlama sürecine giren elektronik sektörünün Avrupa'da ciddi bir pazar kaybı ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek “2009'da bir toparlanma yaşayacağımızı umut ediyorum” dedi.
Sektörle ilgili bir açıklama yapan TESİD Başkanı Baysan, Türk elektronik sanayiinin son dönemdeki çalışmalarını değerlendirirken, sektörde 2007 yılında , 9,5 milyar dolarlık üretim yapıldığını, 5 milyar dolar tutarında da ihracat geçekleştirildiğini belirtti. Elektronik sektöründe geçen yıla göre, 2008'de de çok büyük bir canlanma kaydedilmediğini anlatan Baysan, “Sektörün, 2009 yılında içinde bulunduğu yavaşlama sürecini aşacağını düşünüyorum” dedi.Ulusal ihracat stratejisi oluşturulurken, Türkiye'ye dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak hedef sektörlerin başında elektronik sanayiinin geldiğini vurgulayan Baysan, dünya ölçekli değerlendirildiğinde, sektörün istenilen boyutlarda olmamasına karşın, elektronik sanayi sektöründeki dinamizmi, gelecek için ümit olarak algıladıklarını kaydetti.

TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ LOKOMOTİF
Suat Baysan, Türk elektronik sanayiinin lokomotifi durumunda olan tüketici elektroniğindeki teknolojik gelişmelerin, özellikle üretim ve ihracat rakamlarını olumsuz yönde etkileyeceğinin beklenmesine karşın, bu konuda yeterli önlem alınamadığını dile getirdi. Bu olumsuz sonuçlarının 2007 yılında ortaya çıktığını anlatan

TESİD Başkanı Baysan, şu bilgileri verdi:
“Sektörde üretim artışı yaşanmadığından, Avrupa'da ciddi pazar kaybı ortaya çıkmıştır. İhracat kaybı 1 milyar dolar düzeylerindedir. Tüketim elektroniğinde azalan bu rakamlara rağmen, öteki elektronik üretimlerindeki artış umut vericidir. Türkiye'de, Ar-Ge yatırımları ve teşvikler en çok olan sektör Elektronik sektörüdür. Bu konuda Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Ar-Ge'ye verdiği destek çok büyüktür. Bu konuda, TÜBİTAK ve TEYDEB gibi devlet kuruluşları yüzde 50'ye yakın Ar-Ge desteği sağlamaktadır. Fakat Ar-Ge konularındaki bu teşvikler yüzde 50 seviyelerinden yüzde yüzde 25'lere gerilemektedir. Bu durum sıkıntılara neden olacaktır. Bu konunun gündemde tutularak acil önlemler alınması gerekmektedir.”