04 November 2008

GömSİS - ITU

Gömülü sistemlerle uğraşanların ilgisini çekebilecek bir sempozyum var. Gömsis 2008 3 - 4- 5 Kasım tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak Yerleşkesinde yapılacak. Konuşmacılar alanlarında çok deneyimli ve sağlam kişiler. Sempozyumun afişi aşağıda.

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Emre HARMANCI, İTÜ Bilişim Enstitüsü
Doç. Dr. Müştak Erhan YALÇIN, İTÜ Elektrik Elektronik Fak, Elektronik ve Haber. Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Osman Kaan EROL, İTÜ Elektrik Elektronik Fak, Bilgisayar Müh. Böl.
M. Niyazi SARAL, TÜBİDER
Suat BAYSAN, TESİD
Bülent GÖNÇ, TBV
Emel Altay BEDİSEL, İstanbul Sanayi Odası
Refik ÜREYEN, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı


Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Müştak Erhan YALÇIN, Elektrik Elektronik Fak, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl. Yrd. Doç. Dr. Osman Kaan EROL, İTÜ Elektrik Elektronik Fak, Bilgisayar Müh. Böl.
M. Niyazi SARAL, TÜBİDER

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Eşref ADALI, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ALAN, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla ATAMAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Feza BUZLUCA, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Günhan DÜNDAR, Boğaziçi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGİN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Kaan EROL, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin GÖKMEN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Cengiz GÜRAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Emre HARMANCI, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ÖRENCİK, Tubitak Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZKURT, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. A. Coşkun SÖNMEZ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN,
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sıddıka Berna Örs YALÇIN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Müştak Erhan YALÇIN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Arda YURDAKUL, Boğaziçi Üniversitesi