27 November 2008

TESID Ödülleri - Kadir Has Üniversitesi

" TESİD YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU "

Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, onun itici güçlerinden biri olan Türk Elektronik Sanayii’nin gelişerek rekabet gücünü arttırması, dünya ekonomisine uyum sağlaması, dünya ile bütünleşme sürecinde teknolojik gelişme ve ihracat açısından büyük önem taşımaktadır.


Hızlı teknolojik değişmeler, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok değişik seçenekler sunmaktadır. Küresel rekabete açık ortamda, firma seçiminde belirleyici etkenler arasında teknolojik açıdan güçlü ve yenilikçi bir ürün ön sırada yer almaktadır. Böyle bir ürün elde etmek için yapılacak çalışmaların temelinde ise teknolojik yenilik (inovasyon) ve yaratıcılık bulunmaktadır.

Türk Elektronik Sanayii dernek başkanı Suat Baysan yenilik ve yaratıcılık konusunda başarılı firmaların teşviki için ödül sistemi kurulduğunu; ödül alan firmalar ve ürünlerinin Türk kamuoyunda ve sektör içerisinde hak ettikleri farklı konumu vurgulamak için; 1999 yılından başlayarak, TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri vermekte olduğunu ve 2008 yılında bu ödüllerin sekizincisinin bugün sahiplerini bulacağını bildirdi.

Türk Elektronik sanayicileri Derneği Ödülleri 27 Kasım 2008 akşamı Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen törenle sahiplerine verilmiştir.
Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Ekren, Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Tunç Yorulmaz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz, kamu ve özel sektör yetkilileri, elektronik sanayii camiası ve çok sayıda konuk katılmıştır.