07 April 2009

Berlin - Turk Telekom

DAI - Labor ile birlikte ArGe projelerimizin durumunu irdelemek üzere Turk Telekom yöneticileri ile birlikte Berlindeyiz.

İki gün süren toplantılar sonunda projelerin ayrıntıları ortaya konuyor, geliştirme planı üzerinde mutabakat sağlanıyor. Bütçe çalışmasının tamamlanmasının ardından projeler bir bütün olarak üst yönetime sunulmak üzere derleniyor.

Son kullanıcılara kolaylık sağlayacak yeni teknolojilerin tasarım faaliyetlerinin bir an önce başlaması için proje onay sürecinin yakından takibine karar veriliyor.