22 February 2021

CXO - Pandemi Sürecinde Ne Düşünüyor?


COVID 19 Pandemi süreci nerdeyse 12 aydır yaşantımızı kısaltamaya devam ediyor. Zaman ve Mekan eksenlerinin yatay ve dikey konumlarını kaybederek tek boyutta çakışık olmaları iş süreçlerinin tanımını temelinden değiştirmiştir.

Verimlilik kavramı güvene dönüşmüş ve çalışanların katma değeri etkinliğini arttırmaya devam etmektedir.

Gerçekleşen anket nakit akışının birinci sıradaki önemine vurgu yapılmasına ve aranın açılması yönünde oluşuma %73 gibi ciddi bir fark yaratmıştır. CFO satış, karlılık, nakit üçlüsünün içinden seçim yapmak zorunda kalması durumda nakit tercihini belirli oranda ön plana almış görünmektedir.