05 February 2021

Proton Testi - ICT Media Uzay ve Uydu Teknolojileri

Zamansız Sanal Mekânlar

Uzay ve Uydu Teknolojileri Proton Testi

Özlemle anımsadığım Netaş ArGe sorumluluğunu üstlendiğim dönemde, tasarım faaliyetleri donanım, yazılım, mekanik, enerji sistemleri alanlarına yoğunlaşmıştı. Araştırma Geliştirme sürecinin temel felsefesi özgün ürünlerin eksiksiz müşteriler ile buluşturulmasına dayanıyordu.  Müşteri ihtiyaçlarının düzgün tanımlanması, kullanımda sıkıntılarla karşılaşılmaması için vazgeçilmez koşulları oluşturuyordu. Günümüzde ürün yaşam çevriminin kısaldığını, hızlı müşteri deneyiminin önceliklendiğini, yazılım geliştirme alanında gözlemliyoruz. Uzay teknolojilerinde, düzeltmelerin neredeyse imkânsız olduğu kabullenilmektedir.

Dolayısıyla hazırlık aşaması ve doğrulama ayrıntılarının derinlemesine önemsenmesi zorunluluk olmaktadır. İletişim altyapısında kullanılan ürünlerin, tasarım ve üretim yöntemlerinin bir dizi uyumluluk standartlarından oluşan ölçümleri sağlaması ve sınavdan geçmesi gerekliliğini hala hatırlıyorum. Ürün ve bileşenlerinin iletişim kesintisizliğine dayanan yükümlülüğü, yerleşimin yeryüzünde bulunmasına karşı, vazgeçilmez koşul olarak belirleniyordu.

Düzgünlüğün ve sürekliliğin takıntı olarak algılandığına şaşırmamak gerekir. Sonradan sıkıntılara katlanmak, uykusuz geçen geceler olarak, izlerini unutamayacağımız anılara dönüşecektir. İtinalı tasarım, üretim, kullanım ve işletme denemeleri yaygın tüketim boyunca üründen zahmetsizce yararlanılmasını sağlayacaktır. İşlevsel sistem testlerinin müşteriler ile uyum içinde nihayetlendirilmesi isterlerin karşılanması anlamına gelecektir. Lakin zorlama, çevresel, güvenilirlik, ülkesel, coğrafi koşulların gereksinimi, ayrıntılı durumun sınanması ve belgelenmesi başarının anahtarı olmuştur. Zamanında Elektro Manyetik ışınım, Radyo Frekansları karışım ve girişimin üstesinden gelebilmek için kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Faraday Kafesi’nin çetinliğini hiç unutamadım.

Elektronik ortamda ulaşılan olumlu doğrulama çıktılarının güvenin işareti olarak tescil edilmesi muhakkak ki rahatlatıcı olacaktır. Varılan düzlemde, soluklanmadan karmaşık ortamların içinde bulunulmasının sınanması belirgin başarı göstergesidir. Amaca dönük ölçümlerin, çevre, mekanik, ısı, şok ve dayanıklılık, ürünün pazarda korkusuzca tutunmasını belirleyecektir.

Uzay boşluğunda görev almak bahsedilen güçlüklerle kıyaslanamayacak seviyede bilimsel çerçevede değerlendirilmektedir. Dünyamızın atmosferinin ve manyetik alanının nasıl koruma kalkanı işlevini özenle yerine getirdiğinin farkındayız. Karman Hattı su seviyesinden yaklaşık 100 km uzaklığı ile atmosferin sona erdiği, uzay derinliklerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Güneşimizde meydana gelen patlamalar uzay boşluğuna proton, elektron ve ağır iyonları içeren bulutun yayılmasına sebep olmaktadır. Hızlanmış protonların uzay sistemleri üzerinde yarattığı etki hassas malzeme bileşenlerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Uzaya gönderilecek yüksek teknoloji teçhizatı tasarımı, ağır koşullarda faaliyet göstermenin ötesinde, yoğun proton çarpışmasına dayanıklılığını da kapsamalıdır. Uzay araştırmaları kapsamında, eş zamanlı ısrarı sürdürmek üzere iki üniversitemizin kalıcı çağdaş yatırımlarına vurgu yapılabilir.

Ankara Üniversitesi Uluslararası ismi ile “Turkish Accelerator and Radiation Laboratory” TARLA,  Elektron Hızlandırıcı ve Işınım Tesisi. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü “HTE” ülkemizde parçacık hızlandırıcı alanında faaliyet göstermektedir. Tesiste yürütülen projelerin AB ve CERN ile birlikte gerçekleştirildiğinden bahsetmek yerinde olacaktır. TARLA ulusal ve uluslararası bilim insanlarına araştırma imkânı sunmakta ve yetinmeyerek sanayi ile işbirliğini teşvik etmektedir.

www.hte.ankara.edu.tr

www.tarla.org.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  “IVME-R” Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi. Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ile bütünleştirme çalışmaları yaparak bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri merakının kabartılması, genç araştırmacılar için cazibe ortamı hazırlanması ve beyin göçünün azaltılması amaçlanmaktadır. Yurt dışında bu alanda çalışanlara ülkeye dönüş imkânı sunulması, doğrudan nitelikli insan gücü arz ve talebinde yaşanan sıkıntılara çare olunması öncelikler arasındadır.

www.ivmer.metu.edu.tr

Uzay ve uydu teknolojilerine sahip olmak, bilimin, araştırmanın varabileceği düzlemi kurgulamak rekabetçiliğin ön koşuludur. Öncü kalabilmenin vazgeçilmez gereksinimi yatırımların isabetli, titizlikle ve heyecanla sürdürülmesidir.

İcrayı San’at Eyle