08 April 2021

Yeniden Şekillenen Kurumsal Hayat

BSP Group İpek Aldatmaz Şener liderliğinde düzenlenen sanal ortam çalıştayı başarılı tamamlandı. Birbirinden kıymetli konuklar uzaktan çalışmanın fırsatları yanında zorluklarını da dile getirdiler.

Benim sunumunda IQ/EQ/AQ kapsamında uyumluluk kabiliyetimizin geliştirilmesi üzerinde ısrarla durulması gerekliliğini vurguladım.

Darwin'in teorilerinden başlayarak dönüşümün ve değişimin dört ekseninden sadece bir alanına sıkışmış görünen insanların ince yeteneklerini geliştirmelerin kaçınılmaz olduğuna değindim. Zaman/Mekan/Teknoloji uzmanlık alanlarımızı boyutlarının yok olduğu gerçeğinden başlayarak düz bir dünya, çakışık bir zaman ve yapay zekaya bırakılan karar süreçleri.

Yeniden gündeme gelen "soft skill" anlamamız, geliştirmemiz, uygulamamız, ortak paydaşlar ile birlikte değerlendirmemiz sonucunda oyun alanımızda söz sahipliğini sürdürebileceğiz. İyi insan olmanın, takdir etmenin, mutluluk ve sadakatin ve de önemli güvenin anahtarı olacağı yeni dünya düzeni bizi beklemekte.