27 April 2021

Zeynep Kamil Rotary Kulübü - Mayaların Büyük Yılı

Zeynep Kamil Rotary Kulübü daveti ve bugünkü konumuz astronomi. Aristo Dünyayı evrenin merkezi olarak hayal etmiş ve güneş dahil bütün gök cisimlerinin dünyanın çevresinde döndüğünü karmamış çizim ve matematik ile açıklamaya çalışmış. Sisteme "Geocentric" tanımlaması getirilmiş ve yıllarca destek bulmuştur.

1500 yıllarında Copernicus ilk defa Güneşi merkezde gösteren bilimsel keşfini yaparak yeni sistemi açıklamıştır. "Heliocentric" olarak bilinen model günümüzde coğrafya kitaplarında okutulmaktadır.

Dünyanın diğer tarafında aynı tarihlerde henüz Avrupalılar yeni kıtayı keşfetmeden önce MAYAlar çok daha ileri görüş ve fikirler üretmişlerdir. İnşa ettikleri piramitler ile gökyüzünü haritalandırmış ve dünyanın yalpalama hareketini izleyebilmişlerdir. Mevsimsel (Tropical) ve Döngüsel (Sidereal) yıl farkının gözlemlerle kalmamış dünyanın samanyolu galaksimize göre konumunu da belirleyebilmiş ve gelecek öngörüsü yapabilmişlerdir. En uzun gece 21 aralık  tarihinde dünya ve güneşin galaksinin merkezi ile hizalandığı tarihi hesaplayabilmişler ve 2012 12 21 gününü dünyanın yeniden doğuşu olarak kabullenmişlerdir.

Güncel ölçümler Mayaların ölçüm sonuçlarının doğruluk oranlarının çok küçük farklılık gösterdiğini kanıtlamaktadır. 26,000 yıl süren yeniden doğuş Mayalar tarafından büyük yıl olarak adlandırılmıştır. Sanal ortamda da olsa görsel içerik ile konuyu aktarabilmiş olmaktan memnuniyetimi dile getirmek isterim. Katılımcıların dikkatlerinin dağılmadan, ardından etkin sorular ile sunumun içinde yer almaları inanılmaz sevindirici.

Davet için Kulüp Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum.