07 April 2021

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası daveti için Başkanımız Asilhan Arslan ve Harput Ajans Zakir Özbey'e çok teşekkür ediyorum.

Yenilikçi Liderlik konusunu geniş kapsamlı açıklamaya ve bilgi paylaşmaya çalıştım. Inovasyon kelimesinin yaygın olarak kullanıldığı ancak tanımının açıklık kazanmaması neticesinde anlamlandırmakta zorlandığımız vurguladım. Inovasyon = Yenilikçilik ölçümlenebilir mi? nasıl bir denklem oluşturmak gerekliliği üzerinde durduk.

Ölçülendirmenin matematiksel standardının ortaya konması ve doğru anlaşılması beraberinde şirketlerin ne kadar sayısal olduğunu da ortaya koyacaktır. Yenilikçilik merdiveninde hangi basamakta bulunulduğunun öğrenilmesi başlangıç olarak yeterli bulunabilir. Ancak daha çarpıcı olan gerçeklik ise uçsuz bucaksız uzanan basamakların görünebilir olanlarının farkına varılması olacaktır. Görünen ileri aşama ki basamaklara erişebilmek için doğru projelerin seçilmesi anlatımımızın temel yapısı olarak gündeme geldi.

Katılımcılara çok teşekkür ediyorum, ilk fırsatta yüz yüze buluşabilmenin hasreti ile gerçekleşen etkinliğimizi, kısa zamanda güzel Elazığ şehrimizde çalıştay olarak tamamlanmak üzere esenlikler dileklerimizle, tamamladık.