01 October 2021

ICTMedia - Afet Yönetimi

Zamansız Sanal Mekanlar, Afet Yönetimi

Yaşadığımız coğrafya, doğal güzellikler içermesi açısından dünyanın ender yerleşim yerleri içinde sayılıyor, kendisine hayran bırakıyor. Diğer yandan da ansızın yüz yüze geldiğimiz felaketler bölgemizde yıkıcı etkileriyle sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Yaraları sarmaya devam ederken, hazırlık süreçlerini de sorguluyoruz.

Cisco görevim sürecinde iletişim altyapısının kuvvetli bir afet karşısında nasıl bir anda hareketsiz kaldığına defalarca tanıklık etmiştim. 1999 depreminde Adapazarı’na ilk ulaşanlar arasında bulunmuş ve öncelikle hasar görmüş olan veri aktarımını yeniden tesis etmiştik. Şaşkınlığımızı üzerimizden atmamızla birlikte böyle bir durumda kilit anahtarlama ve veri merkezlerinin önemine farklı bakış açıları geliştirmiştik. Veri merkezlerinin, yedekli, felaket kurtarma, eşzamanlı çalışma, birbirlerinden uzak mesafelerde konumlandırılması süreci de başlamış oldu.

Yalnızca yedeklemenin yeterli olmadığını sorgulayan bilişim uzmanları bilgelik temelli bütünleşik yöntemlerin kullanımını başlatmışlardır.

*Öngörü; Veri merkezlerinin yedekli ve eşzamanlı işletilmesi ilk adımda verilerin kurtarılmasında etkin olmuştur. Ancak sahadan sağlıklı bilgi akışı afet öncesinde ve sonrasındaki ciddiyetini koruyacaktır. Felaketin başlangıç anından önceki çok kısa bir zaman aralığının ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Topoloji ve haritalandırma neticesinde araziye yerleştirilecek algılayıcılar erken uyarı sistemleri olarak çalışabilmektedir. Kısaca nesnelerin interneti felsefesinden bahsedersek örgü şeklinde yerleştirilecek algılayıcılar güçlerini güneş enerjisinden sağlamaktadır. Benzetim “simulation” yazılımları kullanılarak olay senaryoları sanal ortamda felaketi modelleyebilmektedir. Dolayısıyla felaket kaynak planlaması gerçekçi olarak yapılabilmektedir.

*Hazırlık; Algoritmaların yapay zekâ destekli öngörüsü neticesinde felaketlerin yaratacağı yıkım hassasiyetle hesaplanabilmektedir. Böylece karşılaşılabilecek olumsuzlukların üstesinden gelebilmek için süreçler baştan aşağı yeniden tanımlanacaktır. Kaynakların hangi aşamada devreye gireceğinin kuralları belgelenecek, sorumluluklar belirlenecektir. Örnek vakalar sanal ortamda çalıştırılabilecek, gerçek ortamda ise uygulamalarla yaklaşımın doğruluğu sağlanacaktır. Hazırlık döneminin verimliliği yeterli bilişim ve mekanik olanaklarla desteklenerek sağlanabilir. Ayrıca kazanılan deneyim akredite sertifikalarla desteklenmelidir. Önceden belirlenmiş ve öğrenilmiş hareket tarzı, hızlı ve akılcı yönetim, erken müdahalede kurtarıcı olacaktır.

*Afet Esnası; Planlamanın, denemenin, sanal ve gerçek ortamlarda tahminlerde bulunmanın belirgin faydası ortadadır. Doğal afet, başlamasıyla birlikte teorik varsayımların ötesinde gelişecektir. Sağduyulu, çok yönlü anlık veri toplamanın karşılığı sonuca direkt etki edecektir. Sahadan kesintisiz ve güvenilir bilgi akışını sağlamak, kaynakların düzgün yönlendirilmesini sağlayacaktır. Anlık aşama ve durum bilgisinin çevrim içi canlı olarak karar merkezlerine aktarılması, fedakâr mücadele ekipleri ve algılayıcılar sayesinde mümkün olabilecek ve afetin nihayetlenmesi gerçekleşecektir. Bir diğer husus da felaketin tanımının alt kırılımlara ayrıştırılması, önceliklendirilmesi, sorumluların belirlenmesi, takibi ve izlenmesinin titizlikle uygulanmasıdır. Kırılımlar kapandıkça sorunları kovalamanın yorgunluğunun yerini olumlu gayret alacaktır.

*Ders. Felaketlerde çekilen sıkıntıların boyutunun ve acısının şiddeti hiç unutulmayacaktır. Yaşananların kök analizleri, nelerin farklı uygulanabileceği, öngörülerin hassasiyeti ve gerçekle örtüşme oranı mutlaka analiz edilmeli, tanılar konulabilmelidir. Öğretiler açıklanmalı ve paylaşılmalıdır. Felaketler önlenemez ancak ders çıkarmak, bilişim araçlarını ve algılayıcıları her defasında yeniden konumlandırmak, bir sonraki sefere hazırlıklı olmak açısından vazgeçilmezdir. Hasarı en aza indirmek doğal kaynakları tüketmemek ancak çıkarımlar yapılarak mümkün olacaktır.

*Onarım. Felaket sonrasında toparlanma, yeniden yapılanma, doğayı canlandırma bilimsel gerçekler ışığında yürütülmelidir. Paydaşların özünde duyarlılıkla çözüm üretme çabaları eşgüdüm içinde yönetilmelidir. Onarım tamamlandıkça takdirle süslenmesi, haber ve iletişim kaynaklarının bu doğrultuda kullanımı saygıyla karşılanacaktır.

Bilişim sistemleri, algılayıcılar, karar ve sevk yazılımları, canlı izleme araçları ancak bir sistemin parçasını oluşturacaklardır. Asıl mesele süreçlerin, kavramsal tasarımın, her nesnenin bağlantısının, sayısal ikizinin ve nesneler platformlarının kurgulanması ve belgelendirilmesi olacaktır. Farkındalık hazırlığı, denemeleri, müdahaleyi gündemde tutacaktır. İleri teknolojilerin kullanımı, uğraşlarımızın karşılığını alabilmenin anahtarı olmaya devam edecektir.

Afetlerin yaşanmaması dileklerimle, sağlıklı günler ve esenlikler diliyorum.