01 November 2021

Bahçeşehir Üniversitesi - Bilgelik Yönetimi

Sevgili İpek Aldatmaz Şener hocama davet için çok teşekkür ediyorum. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Master öğrencileri ile "knowleedge" bilgelik yönetimi konusunu işliyoruz.

Salgın öncesinde ipuçlarını gözlemlediğimiz, yeniliklerin habercisi olan bilgelik yönetiminin nasıl şekilleneceği üzerinde duruyoruz. Başlangıçta teknoloji eğilimi ve gelişmesi olarak hayatımıza yansıyan dönüşüm, şimdi kurumsal ve bireysel hayatımızı çepeçevre sarmış durumda. Kendimizi örümcek ağına takılmış bir av olarak görmek yerine sistemleri öğrenmek ve faydalı iş olanaklarına dönüştürmek bizim elimizde.
Çekinmek ve ürkmek yeniliklerden uzaklaşmak anlamına vurgu yaparken, gelişmeleri kucaklamak başarının anahtarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla kurumsal yapıların evrimini modellemek yeni sistemlerin daha yakından izlenmesi ile mümkün olacaktır.

Sunumun temel felsefesi iletişim yetilerimizin süratle geliştirilmesi kurgusuna dayanmaktadır. Nedeni ise basitçe anlaşılmaktadır. Zamanında inşa edilmiş bilgi saklama merkezlerinin duvarlarının yıkılması ve şeffaflık ilkesine dayalı açık yenilikçilik kavramlarının "open innovation" uygulanmasıdır.

Sunum ve konuşmaya, teknolojinin yarattığı "disruptive" devamsızlık meselesine getirdiği çözümler üzerinde konuşarak devam ettik. Sonuç olarak kavramsal mimarilerin çatırdadığı, yeniden tasarlanan yapılara özen göstermek zorunda olduğumuz konusunda hem fikir olduk. Yapıların yeniden şekillenmesi neticesinde işlerimizin büyük çoğunluğunun yapay zeka tarafından yerine getirilecek olması da konuşmanın sonucu olarak ele laındı.

İpek hocamıza davet için çok teşekkür ediyorum.