31 December 1998

1998 - Yılında Neler Yaşandı


1998 Netaş'ta temel taşlarının oynadığı, değişim yaşantığı, geleceğin tahmininin belkide en zor yapıldığı bir yıl. Nortel değişim rüzgarını fazlasıyla hissediyor, dünyada internet gelişimi hızlanıyor, ses trafiğinde pazar doyum noktasına erişmiş durumda.

Zaman yeni gelişmelere ayak uydurabilecek yatırım kararlarını alabilmekte, sistemler yeni teknolojiye geçişte zorlanıyorlar. Satın almalar ise oldukça yüksek bedellerler gerçekleştiriliyor. Asıl mesele satın alınan yeni şirket ve teknolojilerin geleneksel yönetim tarzları ile uyumluluğunu sağlamak. Sistemlerin değişime uğramasının etkisini geleneksel sistemlerin üretiminde yaşıyoruz. Özenle yıllardır üzerinde emek verdiğimiz ürünlerimizin yok oluşlarına şahit olmak, yüreklerimizde sızıyı hissetmek.

Yeni gelişen küçük şirketlerin durdurulamaz tırmanışları, gelecek doğru alanları görmenin, planlamanın ödülünü maliyetlerinin düşüklüğü ile birleştirince dünya devlerine kafa tutmaları.

1998 01 07 - TUENA Raporu sanayi sunumu
1998 01 08 - Tutum Araştırması ve çalışanların tatmini raporu
1998 01 16 - 2000 yılı sendromu ilk toplantı
1998 01 23 - David Ball Netaş ziyareti
1998 01 22 - Biz Bize Tanju Argun son toplantı bayrağı Sait Gözüm devir alıyor
1998 01 23 - Efsane Lider Tanju Argun veda yemeği
1998 01 29 - ABD Başkanı Clinton/Lewinsky Skandalı
1998 02 10 - Romanya Telekom GM Florin Angel atanıyor
1998 02 14 - Tanju Argun Netaş Yönetim ile veda yemeği - Marmara Oteli
1998 02 17 - Peter Senge - Öğrenen Örgütler konulu semineri
1998 02 23 - David Ball, Sezar Sezaratto, Grand Barber Netaş ziyareti
1998 03 02 - İznik S4 pazara çıkıyor
1998 03 07 - İngiltere kökenli bir firmadan iş teklifi alıyorum Brett Akker
1998 03 26 - Tanju Argun Vestel Genel Koordinatör olarak atanıyor
1998 04 02 - Perihan Yazıcı emekli olarak ayrılıyor
1998 04 16 - Mısır Türkiye telekom çalıştayına katılıyoruz
1998 04 17 - Dr. Bangeman "Global Information Society" eğitimi
1998 05 07 - Internet İhalesi - Ericsson 14.7M$, Netaş 16.9M$, Teletaş 23M$, Siemens 28M$
1998 04 12 - Teknoloji Ödülleri, Arçelik Orbitor Birinci, DRX4 İkinci
1998 06 04 - Steven Koven Öğrenmenin yedi yolu eğitimi
1998 06 15 - Nortel BayNetworks satın alıyor Cisco rakip oluyor
1998 06 22 - EFQM Netaş Finalist oluyor
1998 07 08 - Çankırı KAMBS açılışına katılıyorum, Mehmet Taşaltın
1998 08 14 - Netaş Tasarruf tedbirleri uygulamaya konuyor, 45 Arkadaşımız işini kaybediyor
1998 08 18 - Rusya borçlarını ödeyemeyeceğini ilan editor (Moratoryum)
1998 09 01 - Nortel Networks resmi olarak açıklanıyor
1998 09 14 - Londra'ya gidiyorum, X25 ağlarına internet teklifleri hazırlıyoruz
1998 10 09 - Londra'ya gidiyorum, Bay Networks ürün stratejileri toplantısı

Çalkantılı ve sıkıntılı bir yıl geride kalıyor. Netaş'ta yeni yönetim görevi üstleniyor

09 October 1998

Londra - Bay Networks

Nortel 1998 Temmuz ayında Bay Networks satın almasını tamamlıyor ve 9.1 Milyar$ ödeme yapıyor.

Nortel Magellan, Passport, DPN, Rapport gibi ürünlerin IP dünyasına evrimi yerine kısa yolu seçerek satın almayı tamamlıyor. Ancak daha şimdiden çok hızlı ilerlemiş diğer IP temelli ürünler karşısında rekabetçi olamıyor. Özellikle Cisco zaten bir çok ürün ve işaretleşme ve İnternet alt yapı çözümleri ile arayı açmış durumda.

Nortel tarihi hatasını yok olarak ödüyor, birleşmelerde en önemli koşullar arasında sayılan çalışan uyumluluğu ve alt yapının ortak kullanımı başarılamıyor. Bay Networks satın alınması sonun başlangıcı olarak ders kitaplarına geçiyor.

Bay Networks Netaş entegrasyonu için gittiğim toplantıda her yönü ile IP dünyası tartışılıyor ancak Nortel ve Bay yöneticilerinin olumlu yaklaşımı daha sonrasında işlerin gergin ortama taşınmasını engelliyemiyor.

14 September 1998

Londra - DPN X25

Türkiye'de PTT ile  gelir paylaşımı modeli kullanılarak devreye alınan ve öncelikle direkt Nortel tarafından sözleşmesi yapılan TURPAK. Başlangıç aşamasında ağın yetersiz olması, gelir geri ödemesinin düşük seviyede kalacağı tahminin yapılmasını gerektirmişti. Ancak zamanla devreye alınan tüm ülke çapında yerleşen varlık noktaları (POP) , taşınan trafiği teşvik ettiği gibi, kurumsal yaygınlığı da sağladı.

X25 TURPAK projesi sözleşme tamamlanma aşamasında Netaş tarafından sorumluluğunu üstlenmesi ile birlikte ilave siparişlerin tamamı tarafımızdan karşılandı. Netaş devir sözleşmesine çevre ülkelerde pazarlama ve satış haklarını ilave ederek aynı başarıyı yakın coğrafyadaki ülkeler için de sürdürdü.

Nortel büyük resim içinde Netaş konumu belirgin olarak kendini göstermesi ile birlikte yeni geliştirilen ürünlerin satış/destek yelpazesine eklenmesi konuşulur oldu. Duraksamadan öğrenmek ve sözleşme veri iletişim sözleşmesi çerçevesinde sistemlerin daha karmaşık işaretleşme algoritmaları ile donatılmasını gerçekleştirmeye geldi. İlk kuruluşundan yaklaşık üç kat daha yüksek kapasite (PORT)  kurulumu gerçekleşti.

Londra ofisinde farklı modeller ile yaklaşmakta İnternet rüzgarının içinde yer almak ve yeni çözümlerinin gerisinde kalmamak amacıyla nasıl bir yol haritası izleneceğini konuşuyoruz, kararlar alıyoruz.

Ufukta görünür olmaktan çıkıp yakın müşterilerimizde tercih olmaya süratle başlayan IP dünyası. Kıvılcım ateşe dönüşmüş bacayı sarıyor, Nortel hala ATM sistemlerinde ısrarcı oluyor ve Paket Anahtarlamalı sistemlere yatırımı üst boyuta taşımıyor.

Güncelleme: Yıllar sonra anlıyoruz ki çizilen yol haritası başarısız oluyor ve Nortel tarih sayfalarında kalıyor, güncelliğini koruyamıyor. TURPAK mimarı Refik Arkut 2019 Aralık ayında kaybettik. Bilgisi ile arkadaşlığı ile yöneticiliği ile iyi insan olmanın erdemi ile hatıralarımızdan hiç silinmeyecek.

05 May 1998

Internet ve Teknoloji Odaklı Yönetim - 1998 GYIAD

Genç Yönetici ve İş İnsanları derneği aylık dergisi Değişim. Internet ve Teknoloji odalı yönetim uygulaması 1998 daha internet yaygın değil. 2020 aradan geçen 22 yıl sonra konuştuklarımız o zaman ki anlayış ve yönetsel sistemler için erken mi olmuştu?

Büyük veri, uzaktan çalışma, akışkan öğrenen örgütler, içiçelik, hız hepsinin temelleri zamanında atılmış şimdi dönemdeki çalışmaların sonucunda sıkıntılı süreçte biraz olsa da rahatlık bulabiliyoruz. Asıl kendimize sormamız gereken soru sanırım yıllar önceki değerlendirmeleri nasıl yapabiliyorsak bugün farklı uygulamalar ile 2040 yılının sorunları ile baş edebilecek teknolojik gelişmeleri tanımlayabiliyor ve yönetebiliyor muyuz?

18 February 1998

Çukurova Üniversitesi - 10 Yıl

Memleketim Adana, yeşil alanları ile Türkiye'nin en geniş arazilerinden birisine sahip olan Çukurova Üniversitesi. Mühendislik, Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünün kuruluşunun 10 yılı. Sayın dekanımız Prof. Dr. Hamit Serbest'in davetli olarak sektörümüzün bugünü yarını panelinde konuşmacı olarak bulunuyorum. sektörümüz kıymetli hocalarımız ve yöneticileri ile temsi ediliyor.

Benim sunumum teknoloji ağırlıklı olmakla birlikte, yönetsel sistemlerin gelişmesi, harmanlanması, verimlilik katkısı temelli olarak gerçekleşiyor. Değerli konukları ve bilim insanları ile birlikte Adana'da bir kez daha sıcacık duyguları yaşamanın huzurunu tadıyorum. Davet için çok teşekkür ediyor, bölümün 10 yılını kutluyorum.

05 February 1998

Teknoloji Ödülleri - Tübitak /TTGV/Tüsiad

Teknoloji ödülleri başvurumuz özgün tasarım, üretim ve ticari başarı esasları üzerine kurgulanıyor. 4 ürün çerçevesinde dosyamızı hazırlıyoruz, beklentimiz bir dünya markası olan DRX 4 sayısal santralımızın açık ara kazanması.

Juriye olan saygımız sonsuz ancak bizim açımızdan şaşırtıcı Arçelik Orbital birinci oluyor. Donanım, işlemci, enerji, bağlantı, mekanik, endüstriyel tasarım ile birlikte yüksek seviyede pazar uyumluluğu sağlayan yazılım kapasitesi ile DRX finalist olarak açıklanıyor. Sahneden buruk ayrıldım, değerlendirmenin farkı yapılmış olabileceği düşüncesi ile Arçelik firmasını takım olarak kutluyor ve tebrik ediyoruz.