08 February 2019

Akademik Söyleşiler - Sayısal Yaşam

22 Şubat Okan Üniversitesi Akademik Söyleşiler konu başlığı Sayısal Yaşam - Vazgeçilemez Dönüşüm. Sayısal Dönüşümün dört temel bileşeni Liderlik (Yönetim), İş Süreçleri, İşletme (Operasyon), Teknoloji ana başlıkları üzerine dönüşümün oluşturdu karmaşık yeni yaklaşımlar.

İşletmelerde ve şirketlerde yaşanmakta olan küresel dönüşüm hareketini anlayabilme, ölçümlendirebilme ve planlama. Nasıl bir sistem kurgulanmalı? Uygulama zorlukları ve sorumluluk.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin E4.0, IOT, AI dönüşümü kurgulaması nedir? Telekom sektörü dönüşüme cevap olarak 5G yi nasıl konulandırıyor ve Sayısal Dönüşüme ağ çözümü, siber güvenlik, üretilebilecekmi?

Sorular oldukça karmaşık, cevaplar ise bulanık olmakla kalmayarak bütünleşik değil. Cevapları oluşturmaya ve tartışmaya bekliyoruz.