11 February 2019

Okan Üniversitesi - Acmena Enerji Projesi

Evet; Projede önemli bir aşama tamamlandı. 5.5 KW kapasiteli Photo Voltaic (PV) Panellerin Üniversitenin Mühendislik Fakültesi çatısına kurulumu tamamlandı.

Güneş enerjisi ile elde edilen elektriği giriş katında bulunan laboratuvara aktarmak üzere enerji kablolama işlemi bitirildi.

Laboratuvarda bulunan evirici ile doğru akım alternatif akıma çevrilerek, akıllı ev cihazlarını beslemek üzere dağıtım noktalarına bağlandı.

Güneş panellerinde elde edilen doğru akım aynı zamanda akü gurubu ile eşlendirilerek akülerin enerji depolama kapasiteleri test edildi.

Sırada akıllı ev ürünlerinin sisteme bağlanarak devam etmekte olan enerji tüketimi verileri toplanması ve enerji tahmin algoritmalarının tasarımı ile bütünleştirilmesinde.

Tübitak desteği ile yürütülen Üniversite Sanayi işbirliği başarı ile devam ediyor.

Dekanımız Prof. Dr. Semih Bilgen, Proje Yürütücümüz Prof. Dr. Nejat Tuncay, Prof. Dr. Tevfik Akgün ve hocalarımız Salih Barış Öztürk, Ömer Cihan Kıvanç ve Acmena Suat Baysan, Berk Baysan toplantı öncesinde gelinen aşamayı yerinde gözlemledik.