03 November 2006

5. Bilgi ve Ekonomi Kongresi - İnet/tr

Bilgi Ekonomisi Kongresinde sunum ve konu başlığı Bilgi Toplumuna Geçişte Devletin Rolü.

Bilişim teknolojileri yatırım rakamları ile Gayri Safi Milli Hasıla arasında ki ilişkiyi anlatarak konuşmama başladım.

Devleti süreç içinde tam ortaya yerleştirerek iki ara yüz tarif etmeye çalıştım. Birincisi Devlet Vatandaş ilişkilerin yeniden tasarlanması (G2C) "Government to Citizens". İkincisi ile devlet içinde yeniden verimli ve etkin yapılanma (G2O, A2A) "Government to Officials, Administraion to Administration". Devlet çalışanları ve Kurumlar arası eş güdüm ile iletişim ortamının sağlanması için Bilişim altyapı ihtiyaçları yeniden şekilleniyor. Altyapı mimarisi merkezi ve dağıtık yapısını koruyor.

Değerli katılımcıların soru ve önerileri ile etkileşimli bir konuşma gerçekleşmiş oldu.