03 November 2006

SSM ve KOBİ İşbirliği

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak davet edildim. Genel hatları ile Savunma Sanayi rakamları, muhteşem yerelleştirme oranları ve daha da fazlasını planlama konuları üzerinde duruldu. Offset programlarının etkin kullanımı ve yerli üreticilerin süreçlerinde uygulanması neticesinde elde edilecek ilave gelirlerin ve kazanılacak teknolojilerin fayda analizleri üzerinde duruldu.

Belirlenmiş alanlar dışında yazılım sektörünün etkisinin artırılması çalışmaları ile komşu sektörler Telekom ve Enerji ile daha yakından işbirliği yapılarak KOBI lere fırsatlar yaratılması.

Sunumumu katılımcılar ve yetkililer ile değerlendirerek bir eylem planı oluşturulması konusunda hem fikir kalındı.