17 February 2017

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ziyarette bulunuyoruz ve değerli hocalarımız ile Sayısal Dönüşüm sisteminin uygulama seçeneklerini değerlendiriyoruz.

Üniversitenin yurt dışından öğrenim için ülkemize gelen öğrenci sayısının yüksek olması yabancı dilde eğitimin önemini vurguluyor.

Üniversitenin tarihi eski Osmanlı ziraat mektebine kadar dayanmaktadır. Kampüs ve yerleşke tarihi dokusu korunarak yeni ve modern mimari ilaveleri ile donatılarak öğrencilere değerli imkanlar sunmaktadır. Davet için hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.