19 February 2017

Perigee v Apogee

Süper ay ne zaman gözlemlenir?
Ayın dünya etrafındaki yörüngesi dairesel olmayıp eliptik bir yapıdadır. Bir başka deyişle Ay her ay dünyamıza yaklaşır ve uzaklaşır. Bu uzaklıkları ifade eden iki kelime Yunanca'dan gelmektedir ve Perigee yakın, Apogee ise uzak anlamı taşımaktadır. Ay dünyamıza en yakın 363.4 Kkm, en uzak ise 405.5 Kkm mesafeden geçmektedir.
Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi ayın yörüngesi, dünyanın güneş ile çizdiği yörüngeye (Ecliptic) göre 5 derecelik bir açı oluşturmaktadır. Dolunay her zaman bu eksende oluşmaktadır, yeni ay ise tam tersine Güneş, Ay, Dünya aynı eksende buluştuğu anda başlamaktadır. Güneş, Dünya, Ay, Perigee (en yakın konum) aynı eksende bir hizaya geldiğinde yukarıdaki resim ortaya çıkmakta ve SÜPERAY oluşmaktadır.


Ancak ayın dünyaya en yakın olarak geçtiği (Perigee) noktası sürekli kaymakta ve yaklaşık 9 yılda bir tam turunu tamamlamaktadır (Anomalistic). Perigee Dünya çevresinde saat istikametinde sürekli gerilemektedir. 4.5 Sene sonra Perigee, Güneş ile Dünya arasında oluşacak ve ayın dünyamıza en yakın geçtiği noktada yeni ay oluşacaktır.

Yine resimde görüldüğü gibi Perigee ile Dolunay Aralık 2016 tarihinde çakışmış ve izlediğimiz, gözlemlediğimiz o muhteşem SÜPERAY manzara oluşmuştur. 4.5 sene sonra Apogee ile Dolunay çakışacak ve MİKROAY gökyüzünde en küçük ay olarak izlenebilecektir. SÜPERAY MİKROAY'dan %14 daha büyük, %30 daha parlak olarak gözlemlenmektedir.
SÜPERAY kaçıranlar için 2025 yılında tekrar gökyüzünde...