08 February 2017

Sanayide Sayısal Dönüşüm - TTGV

Sanayide Sayısal dönüşüm Eğitim Gurubu çalıştayı TTGV İstanbul'da yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Fikirlerin kağıtlara yazıldığı, sonrasında gruplandırıldığı ve ortak noktaların belirlenerek yazıya döküldüğü verimli bir arama konferansı sonuçlandırılmış oldu.

Katılımcılara ürettikleri heyecan dolu görüşleri, öngörüleri için ve TTGV İstanbul yönetimine çok teşekkür ediyorum. Verimli ve etkili bir gün sonunda çıktılar Sanayimizin ihtiyaç analizi teknoloji öngörüsü doğrultusunda karşılıklı haritalandırıldı. Önemli bir strateji ve hedefler belgesinin hazırlanmasında doğru yaklaşım modelleri oluşturuldu. Projenin takvimi hazırlıkları çalışması, iletişim, yazım süreci başlatılması değerlendirilmesi ile toplantı sona erdi.