13 January 2018

Yapay Zeka - Turing Test I

Elektronik, Bilgisayarların 1940 lı yıllarda hayatımıza girmesi ile başlayan süreçte zamanla görüldü ki Bilgisayarlar çok karmaşık işlemleri çok hızlı çözeme kavuşturabiliyorlar. Örneğin karmaşık matematiksel teoremler ve satranç oynamak gibi. Ancak bilgisayarlar ne kadar hızlı olurlarsa olsunlar henüz insan zekasına erişebilmeleri daha çok uzaklarda gibi görünüyor.

Psikologlar insan davranışlarını farklı kişisel nitelik ve özelliğin birleşimi yada karışımı olarak tarif ediyorlar. Yapay zeka konusunda yürütülen araştırmalarda beş temel konu esas alınmıştır. Öğrenme, Düşünce, Çözüm Oluşturabilme, Algı Oluşturabilme, Lisan
Öğrenme: Öğrenmenin en kolay yollarından bir tanesi deneme yanılma sistemidir. Bu yöntem en basit şekli ile alışkanlık, ezbere dayalı vaya alışılmış hareket olarak yorumlanabilir. Daha zorlanarak öğrenme ise geçmiş deneyimlerden faydalanarak yeni durumlara çözüm yaratmaktır.

Mantıklı Düşünce: Tüme varım olarak da yorumlayabileceğimiz seçenekleri ortadan kaldırarak doğruyu tespit etmek yani bir çıkarım elde etmektir.

Çözüm Oluşturma: Çok geniş bir yelpazede bütün olasılıkları değerlendirilerek mevcut durum ile hedef arasındaki farklılıkları azaltarak sonuca varmak.

Algı: Ortamın değişik algılayıcılar üzerinden taranması neticesinde ortaya çıkan görüntünün parçalara veya bileşenlerine indirgenmesi ile analiz edilmesi ve bir sonuca varılmasıdır. Oldukça karmaşık algoritmalar işlenilerek, ortamdan, izlenecek nesneyi ayrıştırmanın gerekli olduğu sistemde bilgi işlem kapasitesinin uç bölgesinde çalışma zorunlu olmaktadır.

Lisan: Lisan şekillerin, işaretlerin, harflerin toplanması ve düzenli olarak sıralanması sonucunda ortaya çıkan anlam olarak yorumlanabilir. Ancak bilgisayarların karmaşıklık içinde ortaya çıkan şekli anlamaları ve anlamlandırmaları üzerine ortaya çıkmış ortak bir sistem henüz yoktur.

Yukarıda konu edilen beş temel alan üzerinde yazılım geliştirmenin zorluğu ortadadır, ancak araştırmacılar ciddi ilerleme kaydetmiş ve geliştirme hız kazanarak devam etmektedir.

Kaynak:https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence

İkinci Bölümde Yapay ve Doğal zekayı anlayabilecek soru dizeleri neler olabilir yazmaya çalışacağım (Turing Test)