14 January 2018

Yapay Zeka - Turing Test II

Yapay Zeka güncel olarak tartıştığımız konuların başında geliyor, ancak biliyor muydunuz 1950'lerde Prof. Turing Yapay/Doğal zekayı ayırt edebilmek için bir seri teoriler ve deneyler yaparak kendi adı ile anılan "Turing Test" sistemini geliştirdi.

Alan Mathison Turing 23 Haziran 1912 yılında Paddington Londra'da doğdu. 1935 yılında King's College'dan olasılık teorisi ve Kuantum Mekaniği ve Fizik dallarından mezun oldu. 1938 yılında büyük üstat Von Neumann tarafından Princeton Üniversitesinde ders vermek üzere teklif aldıysa da Cambridge Üniversitesi tercih etti.

İkinci Dünya avaşında, Büyük Britanya'nın Almanya'ya savaş ilanından sonra Kripto Analitik merkezi Bletchley Park'da çalışmaya ve Alman Enigma kodlarını kırmak üzere tasarladığı Turing Makinasını tasarlamak oldu. Churchill kendisinden İkinci Dünya savaşına en fazla katkı veren bilim adamı olarak bahsedecekti. savaştan sonra Manchester Üniversitesinde Bilgisayar Yazılım teknolojilerinin gelişmesinde önemli görevler üstlendi.

Kendi adı ile anılan Turing Test Doğal ve Yapay zeka farkını anlayabilmek için uygulanan bir dizi soru e cevapları anlamlandırmak üzerine konumlandırıldı. 1951 yılında yayınladığı makalesinde, adı "imitation game" taklit, benzetme oyunu hakkında, ayrıntılı açıklama yaptı.
Üç farklı ve birbirini görmeyen odalardan birisine bir erkek diğerine bir kadın ve sonuncu odaya da bir hakem koydu. Sadece bilgisayar ekranlarını kullanarak erkek erkek olduğu ispatlamaya, kadınsa yine erkek olduğu aldatmacasına hakemi inandırmaya çalışarak bir yanılgıya ikilemi yaratmaya çalıştılar. Hakemin ise çeşitli sorular ile aldığı cevaplar arasında etkileşim kurarak, doğruyu bulması ve yanılmaması için soruları nasıl tasarlaması gerekliliği tezi Turing Testin temelini oluşturdu.

Aynı deneyi bu defa bir odaya erkek veya kadın, diğer odaya da bir yapay zeka yerleştirerek tekrarlandı. Yapay zekânın programlanmış otomatik cevaplar ile  hakeme doğal olduğu algısını yaratmaya çalışmakla, doğal insanınsa sorulara anlamlı cevaplar vererek yapay zeka olmadığını kanıtlamaya çalışarak deney tamamladı. Bir önceki deneyde sorulan sorular ile yapay zekayı ortaya çıkarabilecek soruların benzerliği ise şaşırtıcı oldu. Deney sonucunda ortaya çıkan gerçeklerin derlenmesi sonucunda Turing Test olarak bilinen teori geliştirilmiş oldu. Günümüzdeki yapay zeka gelişmeleri henüz insanları yanıltabilecek seviyede olamamasına karşın araştırmalar hızla ilerliyor. Yakın bir zaman sonra karşımızdaki varlığın Doğal/Yapay zeka olduğunu hissedebilmekte zorlanırsak şaşırmamalıyız.

Kaynak: http://www.turing.org.uk/publications/dnb.html

Turing felsefesinde yola çıkan Manchester mezunu Alex Garland

ex-Machina

filmini çekmiş ve film çok büyük bir beğeni kazanmıştır. İzlemenizi tavsiye ederim.