22 March 2018

Ankara - UPMK

Ankara Ulusal Proje Yönetimi Kongresinde panelde E4.0 ve Sayısal Dönüşüm ayrıntılı olarak ele alınıyor. Uyum gösterme sürecinin kıvranılmasının boyutları, planlamanın önemi vurgulanıyor.

Sunumunda dönüşümün derinlemesine anlaşılması dört temel eksenin ayrı ayrı kıyaslama ve projenin uçtan uca eş zamanlı olarak ele alınmasının önemine değiniyorum.

Sayısal dönüşümün topyekun katılımcılar ile iç içe bir serüven olarak planlanması gerekliliği üzerinde duruyorum. Teknoloji ekseninin doğru varsayımlar ile aritmetik geri dönüş hesaplarının yapılarak yatırımların verimliliğe etkisinin şirketlerin karlılığına katma değerin başarı unsurlarının altını çiziyorum.

Kaynakların sınırsız olmadığı, projelerin ise sayısal yoğunluk, çoklu proje yönetimi için gerekli araçların, akıllı ve etkin proje seçim yöntemlerinin zorunlu olduğu ortamlara evirildiğimizi belirtiyorum

UPMK kongresine davet için çok teşekkür ediyorum, panel yöneticimiz ve panelistlere bulanık suları aydınlatmak için gösterdikleri yöntemler için kutluyorum.