14 March 2018

LBOT - PICS


Günümüzde Kavramlar, Kelimeler, Sözcükler o kadar farklı anlamlarla anılabiliyor ki sonunda kimse işin içinden çıkıp konunun asıl tarifini yapamaz durumda kalıyor.

Konular biraz da bilimsel içerikli olunca görünüm daha da karmaşık oluyor. Asıl mesele de yeni gelişmelerin Teknoloji bakış açısı ile sınırlandırılıp, değerlendirmenin, anlayan anlamayana anlatsın üzerine kurgulanmış olması üzerine yoğunlaşıyor.

“Sayısal Dönüşüm” ü kavrayabilmek, yaşam tarzımızı etkileyecek yeni bir anlayış olduğunun farkında olmamızda yatıyor. Yalnızca işimizi daha verimli yapabilmenin bir aracı olarak değil, sosyal yaşantımızı derinden değiştirecek bir dalga olarak değerlendirmeliyiz.

LBOT eğitim sistemi “Sayısal Dönüşüm” için üretilmiş birçok nitelemeyi bir yana bırakarak, dört ana başlık altında konuyu tanımlıyor. Dolayısıyla dört temel süreç üzerinde, berraklık ile ölçülebilir, kıyaslanabilir ve günün sonunda değişim yol haritası yapılabilir bir sistem olarak değerlendiriliyor.

Dönüşüm projelerinin bağımsız seçilmesi, yönetilmesi yerine bütün modüllere dokunan bütünleşmiş sistemler olarak değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkarak başarı şansının yüksek olmasını sağlıyor.