12 March 2018

Koskeb - KOBI Sayısal Dönüşüm

Koskeb Başkanımız Dr. Cevahir Uzkurt ve Başkan Yardımcımız Tuna Şahin bizleri kabul ettiler. Ankara temsilcimiz Zafer Sevdi ile birlikte ziyaretimizin amacı küçük işletmelerin hızla dönüşen yeni dünya iş modeline uyumluluğunu değerlendirmekti.

Toplantımız oldukça verimli ve işletme felsefelerinde yaşanan yeni yaklaşım sistemlerinin kazandırdıkları üzerine odaklandık. Sayın Başkanımızın girişimci ve yenilikçi düşünceleri ile varmayı umduğumuz rekabetçilik koşullarının karşılanması süreci anlayışımız örtüştü. Kısa vadede başlayacak hızlı çözümlerin uzun dönemde daha kapsamlı yönetim şekilleri ile sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

KOBI işletmelerinin en üst düzeyde küresel konumlandırma içinde yer almalarını sağlayacak iş birliktelikleri oluşturma üzere toplantımız tamamladık.