01 November 2018

BTHaber - LBOT/PICS

LBOT

En Doğru Kurumsal Yatırımın Yol Haritası İçin Rehberlik

Hele de ekonomik açıdan sıkıntılı dönemlerde sadece BT’yi değil, tüm kurumsal yapıyı verimli yönetebilmek adına LBOT önemli bir adım oluyor.

Yıllarca iş süreçlerinin yeniden tasarımı, toplam kalite ve dönüşüm gibi önemli projelerde çalışan ve bu bilgi birikimini ürün haline getirmek isteyen sektörün deneyimli ismi, Acmena Teknoloji Yönetim ve Yatırım Hizmetleri kurucu ortağı Suat Baysan, çünkü metodoloji ve yaklaşımlar hep bir felsefe olarak kalıyor bir ürün haline gelmiyor eleştirisini paylaştı. Sayısal gelişmelerle insanların kafasının karıştığını vurgulayan Suat Baysan’a göre, şirketler hangi projelerde nasıl adımlar atmaları gerektiğini bilemedikleri için sistematik bir yaklaşım arayışına giriyorlar.

Suat Baysan bu gerçek karşısında attıkları LBOT (Leadership, Business, Operations, Technology) adımının zamanlamasını son derece doğru bulduğunu belirtmeden geçmiyor. ‘Doğru zaman’, çünkü kriz dönemleri oturup düşünmeye, ekibin yetkinliklerini geliştirmeye, iş yaklaşımlarını yeniden tasarlamaya fırsat sunuyor. Bu kapsamda örneğin özeleştiri ve değişim odaklı bir metodoloji ve sistem ortaya koyabilirsiniz. Kriz dönemlerinde ilk adımı böyle atarken ikinci olarak doğru bildiğiniz işleri yapmanız gereksiz risk almamanız lazım, uyarısını yapan Suat Baysan bu bakış açısıyla tüm öğrendikleri bilgileri bir ürün haline getirme kararı aldıklarını, ismini de LBOT olarak belirlediklerini ifade etti. Deneyimli isimle LBOT’un içeriğini, hedeflerini ve kurumsal ihtiyaçları konuştuk.

LBOT’un Çıkış Noktası Nedir?

Bu başlıkta sayısal dönüşümün bir teknoloji projesi olmadığını anlatıyoruz. Çünkü geleneksel bir sayısal dönüşüm projesinden ziyade, LBOT ile aslında temeli değiştiriyoruz. LBOT’un açılımında ‘L’ harfi ‘Leadership’, çünkü sayısal dönüşüm şirketin yönetim tarzı kurumsal yönetişim, şirket içindeki yenilikçilik ortamının doğru işlemesi gibi konulara bağlı ve bu CEO’nun sorumluluğu. Biz de şirketin temel yapısına ve yönetim tarzına, sayısal dönüşümün bunu nasıl etkilediğine odaklanıyoruz. ‘B’ ise ‘Business’ ve burada iş ve iş yapış tarzına iş odaklı ekosistemle ilişkilerinizin nasıl değiştiğine bakıyoruz. Mesela satış ekibi bu yapıda nasıl çalışacak, hangi bilgileri hangi paydaşlarla paylaşabileceğine nasıl karar verecek, sosyal medyayı nasıl kullanacak? Büyük veri yönetimi artık her departmanda her çalışanın görevi. Bu başlığım sorumluluğunu da CMO dediğimiz pazarlama ve satış yöneticisinde. Üçüncü kriterimiz ‘O’ yani ‘Operasyon’, sayısal dönüşümün işletmeler üzerinde etkisine odaklanıyor. Misal IK, ArGe stratejisi gibi alanların nasıl etkilendiğine bakıyor. Çünkü artık her başlıkta daha hızlı olmak zorundasınız. Bundan COO sorumlu ve mutlak değişim esas. Çünkü verimlilik ve etkinlik rekabet gücü tam burada. Ürün ve çözümler de burada tasarlanıyor. Ürünlerden sorumlu kişi CTO, hangi ürünlerde hangi teknoloji olması gerektiğine hızla değişen dünya şartlarında çok hızlı karar verebilmeli. ArGe ve üretim endüstri 4.0 da bu kapsamda. Sonuçta endüstri 4.0 sayısal dönüşüm değil, sayısal dönüşümün altyapısıdır. Hatta bu nedenle endüstri 4.0 eğitimi değil sayısal dönüşüm eğitimi alın, bunda endüstri 4.0’ı nasıl konumlandıracağınıza odaklanın. Son kriterimiz ise ‘T’ yani ‘Technology’ ve bu başlığın sorumlusu CIO. Şu ayrıma dikkat: CTO ürünlerin teknolojisinden sorumluyken, kurumsal bilgi işlem ise CIO’nun sorumluluğudur. Örneğin ne kadar bilgiyi buluta taşıyacağız, ne kadarını mobilde çalışacağız, çalışanlar nasıl daha verimli olacak, sektörümüzde regülasyon bazlı sorumluluklarımız paralelinde, hangi bilgiyi kendi merkezimizde tutup, hangilerini buluta taşıyacağımız, güvenlik CIO sorumluluğu.

Süreç Hangi Adımları Kapsıyor?

Bir şirkete gidip LBOT ölçümünü yapıyor, sayısal dönüşüme ne kadar hazırsınız, bu konuda ne kadar yetkin ve deneyimlisiniz sorularını soruyoruz. Her dört kriterin dört de alt kriteri ve her alt kriterin iki sorusu var. Bu soruların yanıtlarını ölçümlüyor, kıyaslıyor, projeler üretiliyor. Yani toplam 16 soruda şirketin sayısal dönüşüm haritasını ortaya koyuyor. Bu haritada eksik olan ne varsa bu konularda projeler üretilmesini söylüyoruz. Sayısal dönüşüm bir sunucu almak veya bilgiyi buluta taşımak değil. LBOT’ta işte bu ayrımı anlatıyor. Yetkinlik ortamını şirket içinde kurmak önemli. Bilgiyi çabuk paylaşmak, hızlı erişim, kurumsal iş birliğini geliştirmek için doğru ortamı kurup, insanların birbirlerine yardım ettiği gerçek rekabet ortamını oluşturmak önceliğimiz. Ne kadar çok bilgi paylaşırsanız, size ve şirkete o kadar faydası olur. Bu anlatılınca LBOT’u her sektörde her şirkette konumlandırmakta mümkün hale geliyor.

Sertifikalı bir LBOT uzmanı olmak için kişinin nelere hâkim olması gerek?

Kişi LBOT’un dört başlığından birini seçerek, bu konuda uzman olduğunu belirtebilir ve LBOT sürecinde onun hâkim olduğu başlık gündeme gelirse bilgilerini ve önerilerini paylaşır. ‘Liderlik’ konusunda uzmanlık işin en zor kısmı. Örneğin sayısal dönüşümle, kurumsal yönetişim felsefesi nasıl değişecek? Veya ortam iletişime nasıl daha açık olacak gibi sorulara yanıt adına liderlik işin en zor kısmı. Bunu genellikle ben anlatıyorum. ‘T’ tarafında işler zor değil, çünkü BT firmaları da gelip detayları paylaşabiliyorlar. Dört başlığı da anlatabilecek bir uzman ise en zor taraf. Bu konuda çalışıyor, üst düzet yöneticileri yetkin eğitimci hale getirmeye çalışıyorum. Kendi kariyer geçmişim ışığında biliyorum ki ismi herkesçe bilinen bazı üst yöneticiler bunu yapabiliyor. Sonuçta sistematiği öğrendikten sonra tüm adımları analiz edip çıkarım yapabilmek bu bilgi birikimine sahip kişilerde daha kolay oluyor.

Bir şirkette LBOT çalışmaları nasıl ilerliyor? Sektörden sektöre fark oluyor mu?

Genelde farklı olsa da prensipte büyük değişiklikler yok. Ortalama iki günlük çalışma söz konusu. Bu çalışmanın sonucunda şirket projeyi seçiyor, biz değil. Biz sadece metodolojiyi tanıtıp, uygulayıp, proje seçerken yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Workshop’un son yarım gününde de projeleri kendileri puanlayıp seçiyor. Biz onlara seçimin nasıl hangi araçla yapılacağını gösteriyoruz. Çünkü şu anda BT odaklı konular ve önceliklerde her sektörde her şirkette bir karmaşa söz konusu. Proje seçmek bu noktada asıl zorluk. Çünkü tüm şirketlerin önünde yüzlerce proje var. Ama kurumsal kaynak misal bunların ancak on tanesine yetiyor. Peki, bu yüzlerce projeyi nasıl on taneye indireceğiz. İŞTE bunu LBOT ile yapacağız. Bir hedefimiz de projeyi CDO’nun yönetmesi. Bir CIO tarafından yönetilmesi tercihimiz değil. Çünkü bu bir BT işi değil. İşte bu nedenle CEO veya onun atayacağı bir proje yönetici tarafından yönetilmesini önemsiyoruz.

Peki ya süreç?

Öncelikle bir öz denetim ve farkındalık yaratıyoruz. İkinci aşamada ise sayısal gündem. Eğer bu gündemi ve öncelikleri belirleyebilirsek bizim için büyük bir aşama oluyor. Sayısal gündeminiz yani LBOT projeniz var sorusuna olumlu yanıt veren şirketin bu planı ortaya koyabilmesi çok önemli. Bu aşamayı geçtikten sonra seçilmiş projelerin yönetilmesi ise ikinci aşama ve bu aşamada biz veya tavsiye edebileceğimiz şirketler devrede olabilir. Mesela; sayısal dönüşümde en büyük sıkıntı ‘IK’ tarafında ise ‘bu konuda şu şirketle çalışın’ diyebiliriz. Bunların da her biri alanında yetkin ve bizim bu konulardaki iş ortaklarımız. Bir şirkete gidip farkındalık, sayısal gündem ve sonrada projenin yönetimi yani ihtiyacı adresleme sürecinde ‘bizi siz takip edin’ derlerse bizde yetkin eğitimcilerimiz konumlandırıyoruz. 2019 yılında bu yapı bilfiil uygulanacak. Bu şekilde beta testleri yaptık ve bir firma ile dokuz ay çalıştık, farkındalık, sayısal gündem oluşturma ve önceliği takip etme işlerini bilfiil üstlendik. Sayısal dönüşümle Ik yapısını yeniden yapılandırdık. Sonunda o kadar memnun kaldılar ki tüm şirket sayısal dönüşümü ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini anladı. Temelde bu sürecin yönetilmesinde bizim gibi yetkin iş ortalarını da önerirken alternatifler de sunabiliyoruz.