04 November 2019

Dijital Dönüşüm Zirvesi


(Dijital) Sayısal Dönüşüm Zirvesi birbirinden değerli konuşmacı, panelist ve katılımcı ile tamamlandı. Emeği geçen tüm ekibi kutluyorum.

Dönüşümü yadırgamadan, rekabetçilik için olmazsa olmaz bir araç olarak tanımlamadan teknolojiye odaklanmak. Sanırım zirveden çıkarımımım özetini doğru yapmış olurum.

Geleceği sezebilmek, müşterileri tanıyabilmek, çalışanların kuşku ve tedirginliğini giderebilmek daha doğru bir yaklaşım olabilirdi. Sayısal dönüşümünün süreçleri yerinden oynatacak yepyeni kurgular ile kurumsal mimariyi şekillendirecek olmasının teknolojinin gölgesinde kalması kaçınılmaz oldu. Asıl mesele, yıllardır benimsediğimiz iş yapış tarzının artık terkedilmekte olduğu, çevik dokunuşların kalıcı olarak benimsendiği ortamlara doğru evrilen kültür ve zihinsel dönüşüm olduğu gerçeğini kavrayabilmemizdir.

Sayısal dönüşüm, teknolojinin sürükleyişine kapılmadan doğru hazırlıkların planlanması, dalganın altında kalmadan yeni başarı hikayeleri yazabilmektir. Dönüşüm projelerinin seçimi ve değerlendirilmesi, farklı eksenlerde süreci en iyi uygulayan kuruluşlar ile kıyaslamalı olarak, Sayısal Gündem oluşturmak işin sırrı olarak ortaya çıkmaktadır. Seçilen kritik dönüşüm projelerinin yine çevik ve yalın olarak belirlenmesi, hızlı  girişimcilik felsefesini destekleyecektir. Sınırlı kaynak ve yatırımların odağına öğrenmenin yerleştirilmesi ile birlikte tartışmasız, çekinmeden, hevesle değişimi tüm paydaşlar ile birlikte uygulamanın üstesinden gelinebilir.