24 November 2019

WRC - 19

38. Dünya Radyo Kongresi (28 Ekim - 22 Kasım) 193 ITU üye ülke delegesi gözlemciler, üreticiler, işletmeciler toplam 3900 katılımcı ile bir aydır sürdürülen kongre tamamlandı. IMT-2020 5G için kullanılacak ilave frekans bantları tanımlandı.

Özetle 25/40/45/47/70 Gigahertz frekans aralığında toplam 17.25 Gigahertz bant genişliği ile güncel sistemin (LTE-A) altından kalkamadığı yeniliklerin önü açılmış oldu.

Baz istasyonlarının maliyetlerini göz önünde bulunduran çalışmaların neticesinde yüksek irtifa baz istasyonlarının (HIBS), erişimin kısıtlı olduğu yerleşimlerde karasal sistemler ile uyumlu çalışabilmesi tanımlandı.

Frekansların belirlenmesini takip eden 2020 yılı içinde modülasyon teknolojilerinin tamamlanması ve standartlarının onaylanması ile birlikte düzenleyici kuruluşlar ile birlikte mobil işletmecilerin planlarını uygulamaları öngörülüyor.

Peki 4G - LTE Advanced neden yetersiz kaldı.

5G ile birlikte tahmin edilen yenilikler, insanların 3 boyutlu bağlantısının, iletişimin ötesinde, milyarlarca nesne, ulaşım, makineler arasından gerçekleşen inanılmaz boyutta veri, akıllı ulaşım, akıllı şehirler, binalar, sanal ikiz fabrikalar, evler, uzaktan sağlık hizmetleri, otonom sistemler, bulut üzerinden çalışma, bankacılık, eğlenme, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi saymakla bitmeyecek ihtiyaç duyulan hızlı uygulamalar hayatımızın bir parçası olacak.

4G - LTE ile başlayan kenar bilgisayar, MIMO, smallCell, picocell, femtocell, wifi birlikte bütünleşik çalışabilme (HetNet) yaklaşımı ile birlikte süratle altyapı içinde yerlerini almış olacaklar. 5G nin bir evrim değil tamamen yenilenecek bir altyapı olduğunu daha önceki yayınlarımda dile getirmiştim. 5G mimari yapılanmasını, katmanlarını tanıtmaya devam edeceğim. "sanallaştırma, dilimleme"